Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Riskfaktorer för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes : FinnDiane-studien

Show full item record

Title: Riskfaktorer för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes : FinnDiane-studien
Author(s): Hägg, Stefanie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Discipline: Internal Medicine
Language: Swedish
Acceptance year: 2012
Abstract:
Typ 1 diabetiker har en betydligt högre risk att insjukna i en hjärnförlamning än vad typ 2 diabetiker och icke-diabetiker har. Dock saknas studier som försöker utreda de självständiga riskfaktorerna för hjärnförlamning vid typ 1 diabetes och därmed var syftet med denna studie att klarlägga dessa riskfaktorer. Studien är en del av FinnDiane-studien, vars mål är att undersöka riskfaktorer för följdsjukdomar vid typ 1 diabetes. Studiepopulationen bestod av 2285 patienter, varav 75 fick sin första hjärnförlamning under uppföljningstiden på 5,3 år. Information på hjärnförlamningar insamlades genom att sjukjournaler av ifrågavarande patient lästes igenom. Detta sammanställdes i en databas och analyserades med hjälp av SPSS. De självständiga riskfaktorerna för hjärnförlamning visade sig vara diabetisk nefropati, diabetisk retinopati, dålig blodsockerbalans, högre ålder och lägre BMI. Studien har en betydande roll i utvärderingen av risken för att insjukna i en hjärnförlamning och av behovet av vård hos patienter med typ 1 diabetes.


Files in this item

Files Size Format View
FrdjupadAvhandling.pdf 103.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record