Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tyrosiinikinaasiestäjähoidon vaikutus Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian hoitotuloksiin Suomessa

Show full item record

Title: Tyrosiinikinaasiestäjähoidon vaikutus Philadelphia-kromosomipositiivisen akuutin lymfaattisen leukemian hoitotuloksiin Suomessa
Author(s): Hohtari, Helena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Discipline: Internal MedicineClinical Haematology
Language: Finnish
Acceptance year: 2012
Abstract:
Aikuisten akuuttin lymfaattiseen leukemiaan (ALL) sairastuu Suomessa vuosittain noin kolmekymmentä henkeä. Philadelphia-kromosomi (Ph) on yleisin aikuisten ALL:ssa esiintyvä geneettinen rakennepoikkeavuus, ja Ph-positiivisen ALL:n ennuste on ennen tyrosiinikinaasiestäjien (TKE) aikakautta ollut surkea. Tutkimuksessa tarkasteltiin TKE-lääkityksen vaikutusta Ph-positiivisen ALL:n ennusteeseen suomalaisessa potilasaineistossa. Potilastiedot kerättiin Suomen hematologisesta rekisteristä sekä Suomen akuutti leukemia työryhmän rekisteristä ja analysoitiin käyttäen tilastollisia menetelmiä. Tuloksissa TKE-lääkitys paransi ennustetta kaikissa potilasryhmissä riippumatta potilaan saamista hoidoista. Merkittävin tulos saatiin, kun vertailtiin TKE-lääkitystä käyttäneitä potilaita allogeenisen siirron suhteen. Vertailussa potilaat, jotka eivät olleet saaneet siirtoa pärjäsivät yhtä hyvin kuin siirron saaneet potilaat. Allogeenista kantasolujensiirtoa on pidetty ainoana paranemisen mahdollisuutena Ph-positiivisesta ALL:sta, mutta on hoitona potilaille erittäin raskas eikä sovellu kaikille. Tutkimuksen tulos viittaa TKE-lääkityksen kykenevän ylläpitämään pitkiä remissioita. Mikäli jatkotutkimukset osoittavat havainnon paikkansapitävyyden, saattavat Ph-positiivisen ALL:n hoitokäytännöt tulevaisuudessa merkittävästi muuttua.


Files in this item

Files Size Format View
tyrosiin.pdf 405.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record