Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hemisfäroperation i vård av svår epilepsi hos barn

Show simple item record

dc.date.accessioned 2013-01-21T13:00:16Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:19:54Z
dc.date.available 2013-01-21T13:00:16Z
dc.date.available 2015-07-29T08:19:54Z
dc.date.issued 2013-01-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38051
dc.title Hemisfäroperation i vård av svår epilepsi hos barn sv
ethesis.discipline Paediatric Neurology en
ethesis.discipline Lastenneurologia fi
ethesis.discipline Barnneurologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/646f1185-af35-4bc1-9ff2-3f28ac42a336
ethesis.department Institutionen för klinisk medicin sv
ethesis.department Institute of Clinical Medicine en
ethesis.department Kliininen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Hellén, Hanna
dct.issued 2013
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract En tredjedel av epilepsierna är medicinresistenta, och hos barn och vuxna som lider av katastrofala och medicinresistenta epilepsier kan epilepsikirurgi eliminera eller ge en signifikant reduktion av epilepsianfall. Sjukdomar som omfattar en hel hemisfär associeras ofta med dessa svåra epilepsityper. I detta fall kan hemisfärkirurgi vara indicerat för utvalda patienter. Hemisfäroperationer har gjorts i Finland sedan 1990-talet, men inga resultat har hittills rapporterats. Målsättning: Att analysera resultaten av hemisfäroperationerna i Finland i hänseende till patienternas anfall, kognitiva utveckling, medicinering och komplikationer. Metoder: Tjugosex patienter med medicinresistent och svår epilepsi genomgick hemisfäroperation under åren 1991-2008 i HUCS. Patienternas preoperativa anfall, medicinering och kognitiva nivå jämfördes med postoperativa uppföljningar. Alla uppgifter samlades från patienternas sjukjournaler. Resultat: Nitton (73 %) patienter blev anfallsfria efter den första operationen. Fyra patienter reopererades på grund av att den första operationen visat sig vara ofullständig och tre av fyra blev anfallsfria. Efter två års uppföljning var 21 av 25 patienter anfallsfria med reoperationerna inräknade. En anfallsfri patient följdes upp bara sex månader. Kortikal dysgenesi och hemimegalenkefali hade sämre anfallsresultat, (n=7) 57 % anfallsfria, jämfört med gruppen med vaskulär eller förvärvad hjärnskada samt Rasmussens enkefalit (n=16) där anfallsfriheten uppgick till 100 %. Av Sturge-Weber-patienterna erhöll två av tre barn anfallsfrihet. Kognitiva resultat finns hos 25/26 patienter: Nio patienter erhöll en sämre kognitiv nivå och tre patienter erhöll en högre nivå. I medeltal förändrades inte patienternas nivå av utvecklingsstörning. Postoperativt kunde 20/25 (80 %) patienter lätta på epilepsimedicineringen. Alla patienter hade hemiplegi före operationen, och operationen inverkade mycket litet på graden av hemiplegi. En allvarlig komplikation uppkom, en patient erhöll en permanent hypotalamusskada. Slutsats: Hemisfäroperation är en mycket effektiv vårdmetod för medicinresistent epilepsi, då patienten har en omfattande skada i ena hemisfären och hemipares. I medeltal blev 85 % av de opererade patienterna anfallsfria efter två års uppföljning. Operationen inverkar i mycket liten grad på hemiplegi eller kognitiv nivå. sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Gaily, Eija
ethesis.thesistype Licentiatavhandling sv
ethesis.thesistype Lisensiaatintyö fi
ethesis.thesistype Licenciate thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/licenciatethesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282449
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Hemisfroperatio ... r epilepsi hos barn EG.doc 545Kb Microsoft Word

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record