Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Eturauhassyöpään sairastuneiden miesten kokemukset hoitojen aiheuttamista haittavaikutuksista : Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suorittaman valtakunnallisen potilaskyselyn tuloksia

Show full item record

Title: Eturauhassyöpään sairastuneiden miesten kokemukset hoitojen aiheuttamista haittavaikutuksista : Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suorittaman valtakunnallisen potilaskyselyn tuloksia
Author(s): Tenhola, Heli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Prostate cancer is the most common cancer among men in Finland. Today, new prostate cancers are diagnosed in an early phase of the disease when the cancer is still local and effectiveness of the treatments good. There are many effective treatment options for localised prostate cancer but all of them cause multiple side effects. No comprehensive information about prostate cancer patients' experiences, treatment consequences and outcomes has been available. National Institute for Health and Welfare (THL) carried out a nationwide survey to prostate cancer patients diagnosed in 2004. The questionnaire was sent by mail in 2009. Patients were asked to report their experiences during the diagnosis and treatment selection (prostatectomy, hormone therapy, external beam radiation, brachytherapy, surveillance). They were asked about amount and harmfulness of side effects and satisfaction with outcome of the treatment. An association between the side effects and satisfaction with the treatment outcome was also studied. A total of 1239 responses were accepted for the study (response rate 73%). All treatments caused several side effects, and up to half of the patients had some adverse effect still present at the time of the survey. Most of the side effects concerned urinary or sexual dysfunction, in external beam radiation also bowel dysfunction. All treatments caused sexual dysfunction, but radiation therapy less than the other treatments. Side effects caused by hormone therapy were specific for this treatment, like hot flashes and mood disturbances. Patients treated with prostatectomy were least satisfied with the outcome of the treatment and dissatisfaction was mostly associated with sexual and urinary dysfunction. Patients treated with radiation therapy were most satisfied with the outcome. Urinary and bowel dysfunction impaired the satisfaction in patients treated with external beam radiation. All prostate cancer treatments cause plenty of potentially harmful side effects that may be challenging for psychological and psychosocial well-being of the patients. Thus, both treatment modalities and means to support well-being of the patients should be developed further. Actions that enhance well-being and prevent and relieve side effects should be an essential part of standard clinical procedures for every prostate cancer patient.
Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Nykyään eturauhassyövät todetaan entistä aikaisemmin, jolloin tauti löytyy usein joko paikallisena tai vain paikallisesti levinneenä, ja hoitojen vaikuttavuus on hyvä. Paikallisena todettuun eturauhassyöpään on useita tehokkaita hoitovaihtoehtoja, mutta ne kaikki aiheuttavat monenlaisia haittavaikutuksia. Kattavaa tietoa eturauhassyöpäpotilaiden kokemuksista ja hoitojen vaikutuksista ei ole aikaisemmin ollut saatavilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti vuonna 2009 valtakunnallisen kyselytutkimuksen vuonna 2004 diagnosoiduille eturauhassyöpäpotilaille. Potilailta kysyttiin postikyselyllä kokemuksista sairastumis- ja hoitovaiheessa sekä eri hoitojen (leikkaus, ulkoinen ja sisäinen sädehoito, hormonihoito, seuranta) haittavaikutuksista sekä tyytyväisyydestä saatuun hoitoon. Kysyimme eri haittojen ilmaantumista, niiden koettua voimakkuutta ja haittaavuutta. Lisäksi tutkimme haittojen yhteyttä siihen, miten tyytyväisiä potilaat olivat hoidon tulokseen. Tutkimukseen hyväksyttiin 1239 palautunutta kyselylomaketta (vastausprosentti 73 %). Hoidot aiheuttivat paljon haittavaikutuksia ja jopa puolelle potilaista jäi jokin pysyvä haitta. Haitat olivat etenkin virtsatieoireita ja sukupuolielämän ongelmia, sädehoidoissa myös suolisto-oireita. Kaikkiin hoitoihin liittyi seksielämän vähenemistä, sädehoitoon vähemmän kuin muihin. Hormonihoito aiheutti sille tyypillisiä haittoja, kuten kuumia aaltoja ja mielialahäiriöitä. Leikkauksella hoidetut potilaat olivat tyytymättömimpiä hoitonsa tulokseen ja tyytymättömyyteen oli voimakkaimmin yhteydessä hoidon vaikutus seksielämään sekä virtsaoireet. Tyytyväisimpiä hoidon tulokseen olivat sädehoitoja saaneet, mutta ulkoista sädehoitoa saaneilla virtsa- ja suolisto-oireet heikensivät merkittävästi tyytyväisyyttä. Eturauhassyövän hoito aiheuttaa runsaasti haittoja, jotka ovat haasteellisia psyykkiselle ja psykososiaaliselle hyvinvoinnille. Sekä hoitomenetelmiä että hyvinvointia tukevia menetelmiä olisi edelleen kehitettävä. Niitä voidaan parantaa muun muassa liittämällä hoidon yhteyteen hyvinvointia tukevia sekä fyysisiä haittoja ehkäiseviä ja kuntouttavia toimenpiteitä.
Keyword(s): prostate cancer side effects patient satisfaction population study quality of life eturauhassyöpä haittavaikutus potilastyytyväisyys väestötutkimus elämänlaatu


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu_Tenhola.pdf 1.199Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record