Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A case study of the effects of posthypnotic suggestion on visual information processing : measuring behaviour and event-related potentials

Show full item record

Title: A case study of the effects of posthypnotic suggestion on visual information processing : measuring behaviour and event-related potentials
Author(s): Kirjanen, Svetlana
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Psychology
Language: English
Acceptance year: 2013
Abstract:
The hypnotic phenomena have long been debated. In scientific research, disagreements on the conceptual and methodological approach have led to controversial results and interpretations which heat up the debate. Additionally, hypnotic suggestibility is often measured only behaviourally, subjects are studied in masses and the role of individual responders is largely neglected. One way to reach beyond mere behaviour to the level of experience without losing the individual variability is by combining posthypnotic suggestions, self-reports, psychophysiological measurement techniques and a case study approach. The present study examined the effects of suggested changes in the visual colour perception of simple geometric shapes in the posthypnotic and the simulation condition as measured by self-reports, reaction times, error rates and event-related potentials (ERPs). The case study approach was chosen and the focus was set on two highly suggestible hypnotic responders. The comparative data for simulation were also obtained from a set of control subjects. Results indicated differences in processing between the posthypnotic and simulation condition seen in the behavioural performance and to a lesser extent in the posterior N2 and P3 peaks of the ERP waves. Evident dissimilarities were found also among highly suggestible hypnotic responders. These results support the occurrence of inimitable hypnotic modulations in some individuals and point out the need to examine hypnotic responders on a more individual basis.
Hypnoosi on jo kauan ollut hyvin kiistanalainen aihe. Erot lähestymistavoissa, käsitteiden määrittelyssä ja menetelmien valinnassa ovat johtaneet eriäviin tuloksiin ja tulkintoihin, jotka kasvattanut kuilua eri näkemysten välillä entisestään. Lisäksi herkkyys hypnoottisille suggestioille mitataan usein vain käyttäytymisen perusteella, koehenkilöitä tutkitaan joukkoina ja yksilöllisen vaihtelun osuus jää huomioimatta. Yksi tapa lähestyä käyttäytymisen taustalla olevaa kokemusta on käyttää posthypnoottisia suggestioita ja kyselyitä sekä mitata aivojen aktiivisuutta. Yksilöllinen vaihtelu taas voidaan ottaa huomioon käyttämällä yksilötutkimusasetelmaa. Tässä tutkimuksessa käytettiin suggestiota, joka ohjeisti näkemään tietyn kolmesta geometrisesta muodosta toisen värisenä kuin mitä se todellisuudessa oli. Kaksi suggestioille erittäin herkkää yksilöä toimivat tämän suggestion mukaan joko posthypnoottisesti tai jäljitellen tätä. Kokeiden aikana tarkasteltiin muutoksia reaktioajoissa, virheiden lukumäärissä ja aivojen tapahtumasidonnaisissa jännitevasteissa. Lopuksi kokeiden aikaisia kokemuksia kartoitettiin. Vertailun vuoksi jäljittelyn aikaisia mittauksia tehtiin myös kolmelle kontrollikoehenkilölle. Tulokset osoittivat, että tutkittujen suggestioherkkien yksilöiden havaintojen käsittely oli erilaista posthypnoottisessa ja jäljittelytilanteessa, mikä näkyi enemmän käyttäytymisessä ja vähemmän aivojen sähköisessä aktiivisuudessa. Myös suggestioherkkien yksilöiden välillä oli huomattavia eroja. Nämä tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että hypnoosi voi vaikuttaa joihinkin yksilöihin tavalla, jota ei pystytä jäljittelemään, ja korostavat tarvetta tutkia enemmän hypnoosiin liittyvää yksilöllistä vaihtelua.
Keyword(s): Case study Event related potential (ERP) Hypnosis Hypnotic virtuoso Visual hallucination hypnoosi hypnoottinen virtuoosi tapahtumasidonnaiset jännitevasteet visuaalinen hallusinaatio yksilötutkimusasetelma


Files in this item

Files Size Format View
acasestu.pdf 1.464Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record