Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sairaskengityksen vaikutus kaviokuumehevosen toipumiseen ja käyttöennusteeseen

Show full item record

Title: Sairaskengityksen vaikutus kaviokuumehevosen toipumiseen ja käyttöennusteeseen
Author(s): Hietala, Matleena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Equine and Small Animal Medicine
Discipline: Equine Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Kaviokuume eli laminiitti on kavion seinämän marto- ja sarveiskerrosta yhdistävien sälekerrosten eli lamellien tulehdustila, joka voi johtaa kavioluun asennon muuttumiseen kavioluun kannatinmekanismien heiketessä ja / tai pettäessä. Kaviokuumeen voivat aiheuttaa lukuisat eri tekijät, eikä tarkkaa syntymekanismia tunneta. Lääkehoidon ohella kaviokuumeen hoidossa käytetään yleensä apuna kavion sairasvuolua ja -kengitystä. Sairaskengityksen vaikutuksesta ei juurikaan ole olemassa tieteellisesti tutkittua tietoa. Sairaskengityksen lisäksi kaviokuumehevosen toipumiseen ja käyttöennusteeseen vaikuttavat kliiniset oireet ja kavion radiologiset muutokset. Tämän lisensiaatin tutkielman tarkoituksena oli selvittää sairaskengityksen vaikutusta kaviokuumehevosen toipumiseen ja käyttöennusteeseen sekä kavion radiologisiin parametreihin. Oletettavasti kavion rakenne ja biomekaniikka sekä kaviohoidon perusperiaatteet huomioiden suoritettu sairaskengitys ei vaikuta ainakaan negatiivisesti kaviokuumehevosen toipumiseen. Tutkimus suoritettiin prospektiivisesti keräten aineistoa Yliopistollisen eläinsairaalan Hevossairaalassa Helsingissä sekä Ypäjän Hevossairaala Oy:ssä Ypäjällä. Aineisto jäi erittäin suppeaksi (5 hevosta), joten tuloksia ei voinut käsitellä tilastollisesti. Tutkimukseen osallistuneet hevoset kävivät kolme kertaa hevossairaalassa tutkimukseen liittyen, ja tuolloin hevosille tehtiin kliininen yleistutkimus, kaviot röntgenkuvattiin ja sairaskengitettiin tai -vuoltiin. Toipuminen kontrolloitiin puhelinkyselyllä noin vuoden kuluttua viimeisestä käynnistä. 80 % tutkimukseen osallistuneista hevosista toipui kaviokuumeesta, ja kaikilla näillä kavioluun kääntymiskulma oli pienempi viimeisellä käyntikerralla verrattuna ensimmäiseen käyntikertaan. Vaikka ontuma-aste ei suoraan korreloinut kavioluun kääntymiskulman kanssa, myös se pieneni tutkimuksen edetessä toipuneilla hevosilla. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että sairaskengitys ja -vuolu ovat hyödyllisiä kaviokuumehevosen toipumisen ja käyttöennusteen kannalta. Ennustetta arvioitaessa on tärkeää ottaa huomioon hevosen kliininen tila ja ontuma-aste eikä tulkita vain röntgenkuvia. Röntgenkuvista on kavioluun kääntymiskulman lisäksi tärkeää arvioida kavioluun putoamisetäisyys ja kavion pohjan paksuus. Tutkimuksia etenkin eri sairaskengitysmenetelmien tehokkuuden vertailemiseksi tarvitaan lisää.
Keyword(s): kaviokuume sairaskengitys


Files in this item

Files Size Format View
lisensiaatin tutkielma_Matleena Hietala.pdf 382.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record