Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Iäkkäiden lääkityksen tuloarviointityökalun kehittäminen osastofarmaseuttien käyttöön

Show full item record

Title: Iäkkäiden lääkityksen tuloarviointityökalun kehittäminen osastofarmaseuttien käyttöön
Author(s): Niskanen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2013
Abstract:
Polypharmacy and age-related changes in pharmacodynamics and pharmacocinetics may lead to drug-related problems in elderly patients. Accurate medication reconciliation and medication review on admission may help to control drug-related problems and optimize drug therapy in elderly patients. Several models have been developed to reconciliate and review medications at this point of care. A Finnish model can be developed on the basis of the se models. The aim of this study was to develop a tool for medication reconciliation and medication review on admission for ward pharmacists’ use in the Lahti city hospital. The tool was developed with an action research method in cooperation with the multiprofessional study group. A preliminary tool was developed through doctors’ (n = 2), nurses’ (n = 3) and ward pharmacists’ (n = 2) interviews, a literature review and the expertise of the multiprofessional study group. The preliminary tool was piloted twice in the Lahti city hospital. After the first pilot a view changes were made to the too l by the experiences of the ward pharmacists. Doctors (n = 3) who worked at the study ward during the first pilot were interviewed to find out their views on the medication reconciliation and medication review process so that their views could be taken into consideration in the development of the final version of the tool. After second pilot ward Pharmacists (n = 2), researchers (n = 2) and an expert of geriatrics from the study group took part in a group conversation. Through the group conversation and doctors’ interviews was developed the final version of the tool. The developed tool contains sections for patient’s background information, patient interview, medication reconciliation, drug-related problems, proposed medication changes and doctor’s decisions on the proposed changes. Also instructions of the medication reconciliation and medication review process were developed for ward pharmacists. The developed tool will be used in an intervention study in the Lahti city hospital. In the future a new version of the tool could also be developed to be used in other hospitals in Finland to reconciliate and review medications at the time of hospital admission.
Ikääntymisen aiheuttamista muutoksista ja monilääkityksestä johtuen iäkkäät potilaat ovat muita alttiimpia lääkitykseen liittyville ongelmille. Lääkityksen huolellinen selvittäminen ja arviointi sairaalaan tulovaiheessa voi auttaa lääkitykseen liittyvien ongelmien hallitsemisessa ja lääkityksen optimoinnissa. Tätä varten on kehitetty tuloarviointimalleja eri maissa, joista voidaan kehittää suomalaiseen sairaanhoitokulttuuriin soveltuva malli. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää työkalu Lahden kaupunginsairaalan osastofarmaseuttien käyttöön iäkkäiden sairaalahoitoon tulevien potilaiden lääkityksen selvittämistä ja arviointia varten. Kehitystyö tehtiin toimintatutkimuksellisella menetelmällä moniammatillisen tutkimusryhmän yhteistyönä. Lääkäreiden (n = 2), sairaanhoitajien (n = 3) ja osastofarmaseuttien (n = 2) haastatteluiden ja tuloarviointimalleista tehdyn kirjallisuuskatsauksen sekä moniammatillisen tutkimusryhmän asiantuntemuksen perusteella kehitettiin alustava tuloarviointityökalu ja toimintaohje. Alustavien versioiden käyttöä pilotoitiin Lahden kaupunginsairaalassa kaksi kertaa. Ensimmäisen pilotin jälkeen arviointityökaluun tehtiin muutoksi a osastofarmaseuttien kokemusten perusteella. Pilotoinnin yhteydessä haastateltiin osastolla työskennelleitä lääkäreitä (n = 3), jotta heidän näkemyksensä tuloarviointiprosessista voitiin huomioida arviointityökalun ja toimintaohjeen kehityksessä. Toisen pilotin jälkeen järjestettiin ryhmäkeskustelu, johon osallistuivat pilotin toteuttaneet osastofarmaseutit (n = 2), tutkijat (n = 2) ja tutkimusryhmään kuuluva geriatrian asiantuntija. Ryhmäkeskustelun ja lääkäreiden haastatteluiden avulla kehitettiin arviointityökalun ja toimintaohjeen lopulliset versiot. Kehitetty tuloarviointityökalu sisältää osiot potilaan esitietojen keräämistä, potilashaastattelua, selvitettyä lääkitystä, tunnistettuja lääkitykseen liittyviä ongelmia ja niihin liittyviä lääkitysmuutosehdotuksia sekä lääkärin ratkaisuja varten. Toimintaohjeessa annetaan osastofarmaseuteille yksityiskohtaiset ohjeet tuloarvioinnin suorittamista ja kirjaamista varten. Tuloarviointityökalua käytetään lisensiaattityön tutkimuksessa Lahden kaupunginsairaalassa. Tulevaisuudessa arviointityökalusta voidaan myös kehittää versio muissa Suomen sairaaloissa käytettäväksi.
Keyword(s): Elderly Medication Drug-Related Problems Medication Reconciliation Medication Review Admission iäkkäiden lääkehoito lääkitykseen liittyvät ongelmat lääkityksen selvittäminen lääkityksen arviointi tuloarviointi


Files in this item

Files Size Format View
GRADU Anna Niskanen.pdf 2.183Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record