Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Developing Guidelines for an Ideal Eco-label for Wood and Paper Products in the U.S.

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-01-07T09:02:11Z
dc.date.accessioned 2015-07-23T07:23:21Z
dc.date.available 2014-01-07T09:02:11Z
dc.date.available 2015-07-23T07:23:21Z
dc.date.issued 2014-01-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42458
dc.title Developing Guidelines for an Ideal Eco-label for Wood and Paper Products in the U.S. en
ethesis.discipline Skogsekonomi sv
ethesis.discipline Forest Economics en
ethesis.discipline Metsäekonomia fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/7589e9c3-6eeb-4efd-b28e-54262e09fae3
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Heikkonen, Hanna-Lotta
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract The goal of this research was to produce guidelines for an eco-labeling program of wood and paper products in the U.S. market. The factors affecting consumers’ willingness to pay for eco-labeled wood and paper products were examined using a metaregression analysis. A systematic literature review was conducted to examine what are the preferable on-product label characteristics. Results show that consumers in North America are willing to pay less for eco-labeled wood and paper products than European consumers. Wooden and durable goods are able to capture larger price premiums compared to less durable wood/paper products. Consumers are willing to pay more for eco-labeled products where the labels provide more information to the consumers. Among demographic variables, age is shown to positively influence the amount consumers are willing to pay for eco-labeled wood and paper products. Among desirable label characteristics contact information of the labeling agency and information about the environmental effects of the product were found important in addition to information enabling product comparison. Environmental non-governmental organizations are perceived as the most credible labeling providers as shown in past studies. en
dct.abstract Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää suositukset puu- ja paperituotteiden ympäristömerkkijärjestelmälle Yhdysvaltain markkinoille. Metaregressio-analyysillä selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien maksuhalukkuuteen ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista. Kuluttajien suosimia ympäristömerkin ominaisuuksia kartoitettiin systemaattisella kirjallisuuskatsauksella. Tulokset osoittavat että yhdysvaltalaiset kuluttajat ovat halukkaita maksamaan vähemmän ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista kuin eurooppalaiset kuluttajat. Ympäristömerkityistä puisista ja käytössä kestävistä tuotteista ollaan valmiita maksamaan suurempi hintapreemio kuin ympäristömerkityistä puu- ja paperituotteista, joilla on lyhyt käyttöaika. Mitä enemmän tietoa ympäristömerkit antavat kuluttajalle, sitä suurempi on niistä saatava hintapreemio. Kuluttajan ominaisuuksiin liittyvistä muuttujista iän huomattiin olevan positiivisesti korreloitunut maksuhalukkuuden kanssa. Kuluttajat kokevat ympäristömerkin myöntäjän yhteystiedot ja tiedon tuotteen ympäristövaikutuksista tärkeinä osina tuotteeseen liitettyä ympäristömerkkiä. Kuluttajat arvostavat myös ympäristömerkkiä, joka mahdollistaa eri tuotteiden ympäristövaikutusten vertailun. Kirjallisuuden perusteella kuluttajat luottavat ympäristöjärjestöjen myöntämiin ympäristömerkkeihin enemmän kuin muiden tahojen myöntämiin merkkeihin. fi
dct.subject eco-labels en
dct.subject on-product eco-labels en
dct.subject willingness to pay en
dct.subject metaregression en
dct.subject ympäristömerkki fi
dct.subject ympäristömerkin ominaisuudet fi
dct.subject maksuhalukkuus fi
dct.subject metaregressio fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Sills, Erin
ethesis.supervisor Toppinen, Anne
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507212150
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Suositukset esimerkilliselle puu- ja paperituotteiden ympäristömerkintä järjestelmälle Yhdysvaltain markkinoille fi

Files in this item

Files Size Format View
Heikkonen_ethesis_UH.pdf 1.330Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record