Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kasvojen kasvurotaation suunnan yhteys hampaiston kehitysnopeuteen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-01-30T13:00:11Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:21:39Z
dc.date.available 2014-01-30T13:00:11Z
dc.date.available 2015-07-29T08:21:39Z
dc.date.issued 2014-01-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/42676
dc.title Kasvojen kasvurotaation suunnan yhteys hampaiston kehitysnopeuteen fi
ethesis.discipline Orthodontics en
ethesis.discipline Hampaiston oikomishoito fi
ethesis.discipline Ortodonti sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Cc23e5ca-ba76-4f21-b281-f9f3beb2fd2c
ethesis.department Institutionen för odontologi sv
ethesis.department Institute of Dentistry en
ethesis.department Hammaslääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Mikkola, Eeva
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Kasvojen muotoutumisessa yksilöiden välinen variaatio on suurinta kasvojen vertikaalisuhteissa. Puhutaankin avautuvasta, neutraalista ja sulkeutuvasta kasvusuunnasta. Avautuvassa kasvusuunnassa mandibula kiertyy alas ja taakse, sulkeutuvassa ylös ja eteen. Eri kasvusuuntiin liittyy niille ominaisia luustorakenteiden ja kasvojen piirteitä sekä tyypillisiä purentavirheitä. Hampaiden puhkeaminen on osa kasvojen ja purennan kehitystä ja se on huomioitava purentavirheitä korjattaessa. Tässä työssä pyrittiin selvittämään, onko kasvurotaation suunnalla yhteyttä hampaiden kehitysnopeuteen. Tutkimuksessa määritettiin 36 tyttölapsen (8,47 - 9,89 -vuotiaita) hampaiston suhteellinen kehitysnopeus vertaamalla lapsen kronologista ikää ja panoraamatomogrammista arvioitua hampaistoikää keskenään. Lisäksi mitattiin tutkittavien kallolateraalikuvista takakasvokulmat, jotka kuvaavat kasvurotaation suuntaa. Hampaistojen kehitysnopeuden ja takakasvokulmien yhteyttä tutkittiin laskemalla muuttujien välinen korrelaatio ja regressio. Tilastollisesti merkitsevää yhteyttä kasvurotaation suunnan ja hampaiston kehitysnopeuden välillä ei kyetty osoittamaan. Tutkittujen määrä, 36 henkilöä, oli verraten pieni. Lisätutkimuksissa voitaisiin käyttää aiemmin kerättyä laajempaa verrokkiaineistoa. Uuden materiaalin kerääminen olisi nykypäivänä ongelmallista, koska terveistä ei ole eettistä ottaa röntgenkuvia, ja ortodonttisessa potilasmateriaalissa purentavirhe on sekoittava tekijä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Waltimo-Sirén, Janna
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282472
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Ortodontia fi
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
tutkielmavalmis.pdf 621.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record