Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

TOMM40-APOE-geenialueen vaikutus Alzheimerin tautiin

Show full item record

Title: TOMM40-APOE-geenialueen vaikutus Alzheimerin tautiin
Author(s): Isoviita, Veli-Matti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine
Discipline: Biochemistry
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Alzheimerin tauti (AT) on yleisin dementian syy ja perintötekijöiden vaikutus tautiriskiin on suuri. APOE-geenialue on vahvimmin AT:iin liittyvä geenialue. APOE:sta on kolme yleistä alleelia, joiden koodamassa proteiinissa on 1-2 aminohapon eroja: E2, E3 ja E4, joista APOE4 on voimakas AT-riskitekijä. Suomalaistutkimuksissa on osoitettu, että eräs yleinen APOE3-haplotyyppi lisää ja toinen APOE3-haplotyyppi pienentää AT-riskiä. Etiologinen variantti APOE3-haplotyypissä on tuntematon. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kolmen pistepolymorfismin avulla APOE:n viereisen TOMM40-geenialueen vaikutusta tautiriskiin, erityisesti APOE3-haplotyypin osana. Aikaisemmin kerätystä vantaalaisesta ikäkohortista monistettiin tutkittavat alueet polymeraasiketjureaktiolla (PCR), käsiteltiin PCR-tuotteet restriktioenstyymeillä ja tutkittiin restriktiotuotteet geelielektroforeesilla. Saatuja tuloksia vertailtiin aikaisemmin aineistosta kerättyyn kliiniseen, neuropatologiseen ja geneettiseen tutkimustietoon. Tulokset osoittivat TOMM40-geenialueen olevan kytkentäepätasapainossa APOEpromoottorialueeseen, mutta ei APOE-proteiinia määrittävään eksoni-4:ään. TOMM40-polymorfismien avulla voitiin erottaa myös APOE-tyypistä riippumaton heikko AT-riskivaikutus. TOMM40- ja APOE-polymorfismien analyysi viittasi siihen, että primaari geneettinen riskitekijä APOE3-haplotyypeissä on APOE-geenin ei-koodavalla alueella, mahdollisesti promoottori/enhancer-alueella. Jatkotutkimuksissa selvitetään, vaikuttaako tämä riskitekjä APOE:n, TOMM40:n tai muiden lähigeenien ekspressioon.


Files in this item

Files Size Format View
Herra_Isoviidan_syvarit.pdf 381.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record