Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Behov av ambulanstjänster på grund av diabetes i HUCS Peijas sjukvårdsområde 1.1.2012-31.12.2012

Show full item record

Title: Behov av ambulanstjänster på grund av diabetes i HUCS Peijas sjukvårdsområde 1.1.2012-31.12.2012
Author(s): Lankinen, Christoffer
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine
Discipline: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Language: Swedish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Mål: Syftet med studien var att kartlägga behovet av akuta ambulanstjänster förorsakade av diabetes inom HUCS Peijas sjukvårdsområde under året 2012, att undersöka hur ofta patienten kunde lämnas hemma efter behandling och hur många patienter som behövde ambulanstjänster på nytt inom en tid på 4 veckor. Metoder: Denna studie är en retrospektiv, deskriptiv studie baserad på ambulans- och sjukhusjournaler. Alla fall som var kategoriserade som störning av sockerbalansen i HUCS Peijas sjukvårdsområde under året 2012 samlades in och analyserades ifall patienten hade hypo- eller hyperglykemi vid ankomst av akutvårdspersonalen. Resultat: Materialet utgjordes av 146 ambulansuppdrag. Antalet patienter totalt var 94. Hypoglykemi var den vanligaste orsaken till behov av ambulanstjänst med 130 uppdragorsakade av 79 patienter. Av dessa uppdrag orsakades 50,8% av 15patienter med 2 eller fler hypoglykemiepisoder. I 16 uppdrag hade patienten hyperglykemi och 4 av fallen hade ketoacidos. Av patienter som lämnades hemma efter behandling fick 10,9% återfall inom 4 veckors tid. 2 patienter fick återfall inom 24 h efter behandling. Slutsats: En stor del av hypoglykemierna inom akutvården uppstår hos en liten mängd patienter med relapser. Dessa patienter borde beaktas i protokollen för behandling av hypoglykemi.


Files in this item

Files Size Format View
Behov_av_ambula ... a_diabetes_peijas_2012.pdf 467.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record