Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Histamin och histaminreceptor H4 vid inflammatoriska tillstånd

Show full item record

Title: Histamin och histaminreceptor H4 vid inflammatoriska tillstånd
Author(s): Husu, Henrik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Discipline: Internal Medicine
Language: Swedish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Histamin är en biologiskt amin, som förekommer rikligt i människans vävnader. Histaminet syntetiseras i professionella- och icke-professionella histaminproducerade celler, varav de förstnämnda lagrar histamin i sekretkorn för att utsöndras vid behov i höga koncentrationer, och de sistnämnda utsöndrar kontinuerligt låga histaminkoncentrationer. Effekterna av histamin förmedlas via fyra G-proteinkopplade receptorer på cellmembranen, H1R - H4R, av vilka H4R lokaliseras främst på celler med hematopoietiskt ursprung. Vid en del inflammatoriska och allergiska sjukdomar, såsom vid astma, har lokalt förhöjda histaminkoncentrationer i vävnad kunnat påvisas, men trots det har behandling med traditionella antihistaminer (H1R-antagonister) haft en begränsad effekt. Efter identifieringen av H4R med hög histaminaffinitet finns det förväntningar att läkemedel som påverkar H4R kunde vara effektiva vid behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Syftet med den nuvarande studien är att utreda vad man vet om H4R, och analysera relevant litteratur angående H4R:s verkan vid olika inflammatoriska sjukdomstillstånd.


Files in this item

Files Size Format View
Henrik_Husu_LLavhandling_120213.pdf 578.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record