Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Panoraamatomografia- ja kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksen luotettavuus alaviisaudenhampaan juurimorfologian arvioinnissa

Show full item record

Title: Panoraamatomografia- ja kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksen luotettavuus alaviisaudenhampaan juurimorfologian arvioinnissa
Author(s): Vesala, Tommi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Biomedicine
Discipline: Odontological Radiology
Language: Finnish
Acceptance year: 2014
Abstract:
Alaviisaudenhampaan poistoa suunniteltaessa selvitetään panoraamatomografiatutkimuksen (PTG) perusteella juurten lukumäärä ja morfologia sekä juurten ja nervus alveolaris inferiorin (NAI) suhde. Tämä tehdään ennen toimenpidettä poiston vaikeusasteen selvittämiseksi. Tietyt vaaranmerkit PTG:ssa kertovat suurentuneesta NAI:n vaurioriskistä, jolloin kartiokeilatietokonetomografiatutkimus (KKTT) on aiheellinen. Tutkimustietoa KKTT:n luotettavuudesta viisaudenhampaan morfologian ja juurten lukumäärän suhteen on niukasti. Tutkimuksessa määritettiin 22 alaviisaudenhampaan juurten lukumäärä ja juurimorfologia PTG- ja KKTT-kuvista ja verrattiin näin saatua tulosta poistetun viisaudenhampaan todelliseen morfologiaan. Aineiston tulokset analysoitiin Excel-taulukointiohjelmalla. Tilastollisen merkitsevyyden P-arvot saatiin chi-squared testin avulla. Yatesin korjauskerrointa käytettiin, koska chi-squared testin odotusarvoissa oli alle kymmenen suuruisia arvoja. KKTT-tutkimuksella voitiin tunnistaa juurten lukumäärä useammin oikein kuin PTG-kuvauksella (87 % ja 67 % vastaavasti), ja juurten taipuminen useammin oikein verrattuna PTG-kuvaukseen (73 % ja 60 % vastaavasti). Johtopäätöksenä tästä tutkimuksesta oli, että KKTT-tutkimus näytti olevan luotettavampi kuin PTG-tutkimus viisaudenhampaiden juurten lukumäärän ja ulkoisen juurimorfologian arvioinnissa.


Files in this item

Files Size Format View
Panoraamatomogr ... rfologian arvioinnissa.pdf 311.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record