Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Panoraamatomografia- ja kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksen luotettavuus alaviisaudenhampaan juurimorfologian arvioinnissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-04-30T12:00:24Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:26:20Z
dc.date.available 2014-04-30T12:00:24Z
dc.date.available 2015-07-29T08:26:20Z
dc.date.issued 2014-04-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/45027
dc.title Panoraamatomografia- ja kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksen luotettavuus alaviisaudenhampaan juurimorfologian arvioinnissa fi
ethesis.discipline Odontological Radiology en
ethesis.discipline Hammaslääketieteellinen radiologia fi
ethesis.discipline Odontologisk radiologi sv
ethesis.department Biomedicinska institutionen sv
ethesis.department Institute of Biomedicine en
ethesis.department Biolääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Vesala, Tommi
dct.issued 2014
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Alaviisaudenhampaan poistoa suunniteltaessa selvitetään panoraamatomografiatutkimuksen (PTG) perusteella juurten lukumäärä ja morfologia sekä juurten ja nervus alveolaris inferiorin (NAI) suhde. Tämä tehdään ennen toimenpidettä poiston vaikeusasteen selvittämiseksi. Tietyt vaaranmerkit PTG:ssa kertovat suurentuneesta NAI:n vaurioriskistä, jolloin kartiokeilatietokonetomografiatutkimus (KKTT) on aiheellinen. Tutkimustietoa KKTT:n luotettavuudesta viisaudenhampaan morfologian ja juurten lukumäärän suhteen on niukasti. Tutkimuksessa määritettiin 22 alaviisaudenhampaan juurten lukumäärä ja juurimorfologia PTG- ja KKTT-kuvista ja verrattiin näin saatua tulosta poistetun viisaudenhampaan todelliseen morfologiaan. Aineiston tulokset analysoitiin Excel-taulukointiohjelmalla. Tilastollisen merkitsevyyden P-arvot saatiin chi-squared testin avulla. Yatesin korjauskerrointa käytettiin, koska chi-squared testin odotusarvoissa oli alle kymmenen suuruisia arvoja. KKTT-tutkimuksella voitiin tunnistaa juurten lukumäärä useammin oikein kuin PTG-kuvauksella (87 % ja 67 % vastaavasti), ja juurten taipuminen useammin oikein verrattuna PTG-kuvaukseen (73 % ja 60 % vastaavasti). Johtopäätöksenä tästä tutkimuksesta oli, että KKTT-tutkimus näytti olevan luotettavampi kuin PTG-tutkimus viisaudenhampaiden juurten lukumäärän ja ulkoisen juurimorfologian arvioinnissa. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ekholm, Marja
ethesis.supervisor Ventä, Irja
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282514
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Panoraamatomogr ... rfologian arvioinnissa.pdf 311.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record