Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana

Show full item record

Title: Aikuisopiskelijan ohjaus ja ammatillisen kasvun tukeminen lähihoitajaopintojen työssä oppimisessa ohjaajan kuvailemana
Author(s): Karlsson, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2015
Abstract:
The aim of this study was to describe the experiences of the mentors of adult practical nurse students. The focus was on "how the mentors experience the process of on-the-job learning" and "how the mentors can support student's professional growth during the on-the-job learning period". The data of this study consist of 12 semi-structured interviews of mentors of adult practical nurse students. The interviews were first tape recorded and then transcribed verbatim. Mentors described mentoring of students' as a process, that consist of elements such as mentor's own perceptions of her role as a mentor, adult learner's attitude towards learning, support of professional growth and the meaning of environment and support. The mentoring was seen as a process. Mentoring of an adult student was seen as a challenge but also as a chance because the adult learners do have plenty of experiences. Mentors pointed out various factors that have an effect on success of mentoring. Such factors were: mentors experience of their own role, students' attitude towards learning and guidance, supporting professional growth and importance of working environment as well co-operation with educational institution. Mentors experience of being an expert of their own work was important as well to be able to adjust guidance in benefit of a student's individual needs and goals. Adult learners were expected to take an active role of their own learning and to take benefit of their own experiences. Mentors did feel that they were responsible for students' professional growth. Working environment end co-operation with educational institution had important role in successful guidance. Mentors opinion was that guidance during the work-place learning should be mainly emphasized on mentor and workplace. Co-operation with educational institution was considered important but mentors also felt that they are best experts of their own work. Mentors hoped and expected support, resources and respect to their mentoring. .
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ohjaajien kokemuksia sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavien lähihoitajaopiskelijoiden ohjaamisesta ja ammatillisen kasvun tukemisesta työssä oppimisjaksolla. Lähihoitajaopiskelijat tässä tutkimuksessa olivat aikuisopiskelijoita. Tutkimusongelmia olivat millainen on työssä oppimisen prosessi ohjaajan kokemana sekä miten ohjaaja voi tukea opiskelijan ammatillista kasvua. Tutkimuksessa haastateltiin kahtatoista sosiaali- ja terveysalalla työskentelevää lähihoitajaopiskelijoiden ohjaajaa, joilla oli kokemusta aikuisopiskelijan työssä oppimisen ohjaamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ohjaajan kokemusta opiskelijan ohjaamisesta ja ohjauksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla, jotka nauhoitettiin ja analysoitiin. Ohjaajat kuvasivat ohjausta prosessina, johon vaikuttavia elementtejä olivat ohjaajan oma rooli, aikuisopiskelijan asenne, ammatillisen kasvun tukeminen sekä ympäristö ja yhteistyö. Ohjaus nähtiin prosessina, jossa ohjaajan kokemukseen ohjauksen onnistumisesta vaikuttivat tuloksena saadut elementit kaikki yhdessä. Aikuisopiskelijan ohjaamisessa koettiin olevan haasteita, mutta myös mahdollisuuksia juuri opiskelijan aikuisuuden tuoman kokemuksen ansiosta. Tutkimuksen mukaan ohjaajat kokivat ohjauksen onnistumiseen vaikuttavan ohjaajan oma kokemus omasta roolistaan, opiskelijan asenne opiskelua ja ohjausta kohtaan, ammatillisen kasvun tukeminen sekä ympäristön ja yhteistyön merkitys. Ohjaajan kokemus omasta roolistaan oli olla oman työnsä asiantuntija ja mukauttaa ohjaamisen menetelmiä opiskelijan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Aikuisopiskelijan oletettiin ottavan aktiivisesti vastuuta omasta oppimisestaan ja hyödyntävän omaa kokemustaan ohjaussuhteessa. Ohjaajat kokivat olevansa omalta oaltaan vastuussa opiskelijan ammatillisen kasvusta ja kehittymisestä. Ympäristön ja yhteistyön merkitys koettiin tärkeäksi ohjauksen onnistumisen kannalta. Ohjaajat kokivat, että työssä oppimisjakson ohjaamisen tulee painottua työpaikan nimetylle ohjaajalle ja työyhteisölle. Oppilaitoksen kanssa yhteistyö on tärkeää, mutta ohjaajat kokivat olevansa oman työnsä ja siten työssä oppimisen ohjaamisen asiantuntija omalla työpaikallaan. Ohjaamiseen toivottiin tukea, resursseja ja arvostusta.
Keyword(s): työssä oppiminen ohjaaminen ammatillinen kasvu lähihoitajaopinnot aikuisen oppiminen


Files in this item

Files Size Format View
Pro-graduKatiKarlsson.pdf 710.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record