Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ensimmäinen opiskeluvuosi hammaslääketieteen opiskelijan kokemana

Show full item record

Title: Ensimmäinen opiskeluvuosi hammaslääketieteen opiskelijan kokemana
Author(s): Selvenius, Maija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Odontology
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Tutkielma käsittelee Helsingin yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmassa opiskelevien opiskelijoiden kokemusta ensimmäisestä opiskeluvuodestaan. Aineistona tutkielmassa on käytetty Helsingin yliopistossa kehitetyn OPPI-kyselyn (nykyisin Learn-kysely) lääketieteellisessä tiedekunnassa tehdyn pilottikyselyn tuloksia kolmelta vuodelta (2011–2013). Kyselyaineisto on analysoitu tilastollisesti. Tutkielman pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: (1) millaisia ovat opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen, (2) miten opiskelijat kokevat Biolääketieteen laitoksen keskeiset opetus- ja oppimismenetelmät ja (3) millaisia motivaation, mielekkyyden sekä stressin ja kuormittavuuden kokemuksia opintoihin liittyy. Kaikkien kysymysten osalta tuloksia on verrattu hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoiden välillä. Tutkielma sisältää kirjallisuuskatsauksen.
Keyword(s): hammaslääketiede lähestymistavat oppimiseen motivaatio


Files in this item

Files Size Format View
Selvenius tutkielma.pdf 118.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record