Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Alhaisen syntymäpainon ja gerastenian välinen yhteys

Show full item record

Title: Alhaisen syntymäpainon ja gerastenian välinen yhteys
Author(s): Haapanen, Markus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: General Practice
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Gerastenia on ikääntymiseen liittyvä omatoimisuutta ja toimintakykyä heikentävä geriatrinen tila, joka on yhteydessä ei-toivottuihin terveystapahtumiin sekä kuolleisuuteen. Aikuisiän terveys on osin peräisin sikiöaikaisesta kehityksestä. Tutkielman tavoite oli selvittää, onko sikiöaikaisia olosuhteita kuvaavalla syntymäpainolla ja gerastenian välillä yhteyttä. Tutkimus on osa Helsingin syntymäkohorttia ja siihen kuuluu 1035 henkilöä, joiden fyysistä toimintakykyä selvitettiin mittaamalla käden puristusvoima ja kävelynopeus. Kyselylomakkeella arvioitiin liikunta- ja terveyskäyttäytymistä. Sikiö- ja lapsuusajan mittaukset kuten syntymäpaino saatiin synnytyskertomuksista, potilasasiakirjoista ja kouluterveydenhuollon asiakirjoista. Kevyinä syntyneillä (<2500 g) oli yli nelinkertainen todennäköisyys kehittää gerastenia normaalipainoisina syntyneisiin verrattuna, kun logistinen regressioanalyysi oli vakioitu sukupuolella, iällä, aikuisiän painoindeksillä ja raskauden kestolla. Alhainen syntymäpaino oli yhteydessä lisääntyvään gerasteniaan vanhuudessa. Kevyinä syntyneet naiset olivat merkittävästi lisääntyneessä todennäköisyydessä muuttua gerastenisiksi keskimäärin 70 vuoden iässä. Miehillä vastaavaa yhteyttä ei havaittu. Löydökset osoittivat, että vanhuuden gerastenia saattaisi osittain olla seurausta sikiöaikaisesta ohjelmoinnista ja että pieni syntymäkoko ja alhainen syntymäpaino olisivat eräitä vanhuuden gerasteniaa ennustavista tekijöistä.


Files in this item

Files Size Format View
Alhaisen syntym ... stenian valinen yhteys.pdf 478.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record