Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Robottiavusteinen keuhkolohkon poisto paikallisessa ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä

Show full item record

Title: Robottiavusteinen keuhkolohkon poisto paikallisessa ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä
Author(s): Pälli, Otto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Cardiothoracic Surgery
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Robottiavusteiset leikkaukset ovat yleistyneet useilla kirurgian erikoisaloilla – myös thoraxkirurgiassa. Leikkausrobotin käyttöä ei-pienisoluisen keuhkosyövän vuoksi tehtävässä keuhkolohkon poistossa on tutkittu 2000-luvun alusta lähtien, mutta sen asema keuhkosyövän hoidossa on yhä avoin ja vakiintumaton. Tämän tutkielman tavoitteena on luoda katsaus robottiavusteisista keuhkolohkon poistoista julkaistuihin tutkimuksiin sekä verrata Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 2006-2016 paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän vuoksi tehtyjen robottiavusteisten (n=50) ja torakoskooppisten (n=328) keuhkolohkon poistojen hoitotuloksia. Tiedot leikkauksista kerättiin retrospektiivisesti. Leikkausmuotojen välillä ei havaittu merkittävää eroa kuolleisuudessa, konversioasteessa, sairaalahoidon pituudessa tai komplikaatioiden määrässä. Sen sijaan robottileikkauksen leikkausaika oli merkittövästi pidempi. Leikkausmuotojen välillä ei myöskään havaittu merkittävää eroa eloonjäämisasteessa tai syövän uusiutumisasteessa yhden ja kolmen vuoden kuluttua leikkauksesta. Havainnot vastaavat aikaisempien tutkimusten tuloksia. Paikallisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa robottiavusteisen ja torakoskooppisen keuhkolohkon poiston hoitotuloksia on pidettävä yhtä hyvinä. Aikaisemmissa tutkimuksissa robottiavusteisen keuhkolohkon poiston kustannukset ovat kuitenkin olleet korkeita.
Keyword(s): thoraxkirurgia robottiavusteinen leikkausrobotti torakoskopia keuhkolohkon poisto ei-pienisoluinen keuhkosyöpä Rintaelinkirurgia Keuhkon ei-pienisoluinen karsinooma Videoavusteiset rintaelinleikkaukset Robotiikka


Files in this item

Files Size Format View
kandi.pdf 1.159Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record