Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Epiduraalipuudutus aikuisten elektiivisten laparoskooppisten kolorektaalileikkausten jälkeisessä kivunhoidossa : systemoitu kirjallisuuskatsaus

Show full item record

Title: Epiduraalipuudutus aikuisten elektiivisten laparoskooppisten kolorektaalileikkausten jälkeisessä kivunhoidossa : systemoitu kirjallisuuskatsaus
Author(s): Muhonen, Taru
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Anaesthesiology and Intensive Care Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Epiduraalianalgesiaa käytetään runsaasti kolorektaalikirurgiassa, sillä sen on ajateltu nopeuttavan potilaan toipumista. Laparoskooppisten leikkausmenetelmien kehittyminen sekä erilaisten ERAS-protokollien hyödyntäminen on vähentänyt potilaiden kokemaa postoperatiivista kipua ja lyhentänyt sairaalahoidon kestoa. Kirjallisuuskatsauksessa selvitetään epiduraalianalgesian hyötyjä aikuispotilaiden kivunhoidossa laparoskooppisen kolorektaalikirurgian yhteydessä. Katsaukseen on otettu mukaan yhdeksän satunnaistettua alkuperäistutkimusta vuosilta 1999–2015, jotka on valittu mukaan tietokantahaun perusteella sekä artikkeleihin tutustumisen jälkeen. Tutkimuksista saatujen tulosten perusteella epiduraalianalgesia tarjoaa tehokkaan kivunlievityksen, mutta ei lyhennä sairaalahoidon kestoa. Sen haitat, kuten hypotensio ja virtsaretentio, voivat jopa hidastaa potilaan toipumista. Leikkausmenetelmien muuttuessa vähemmän kajoaviksi epiduraalianalgesian hyödyt voivat jäädä vähäisiksi, jolloin muilla kivunhoitomenetelmillä voidaan päästä yhtä hyviin tuloksiin.
Keyword(s): Analgesia Epidural Colorectal surgery Laparoscopy


Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma Taru Muhonen.pdf 376.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record