Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Blödning efter isolerad implantation av biologisk aortaklaff : en retrospektiv studie

Show full item record

Title: Blödning efter isolerad implantation av biologisk aortaklaff : en retrospektiv studie
Author(s): Nissfolk, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Cardiology
Language: Swedish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Aortaklaffstenos är den vanligaste indikationen för implantation av biologisk aortaklaff. Enligt vårdrekommendationer har patienterna antikoagulativ behandling med warfarin i tre månader efter operationen. Målet med studien är att kartlägga blödningar hos patienter med biologisk aortaklaffprotes, samt undersöka riskfaktorer för blödning i denna patientgrupp. Undersökningen gjordes på material som retrospektivt samlats in ur patientjournaler från universitetssjukhus i Finland och är en del i CARE-AVR-projektet. I materialet ingick 721 patienter och det förekom totalt 98 blödningsincidenter under uppföljningstiden, av dessa var 56 stora blödningar. I studien framkommer att behandlad hypertension innan aortaklaffimplantationen tredubblar risken för stor blödning. Permanent warfarinbehandling vid 3 månader efter operationen ökar risken för blödning. Kön, ålder vid operationen, diabetesbehandling och hjärtsvikt inverkar inte på blödningsrisken. En modifierad HAS-BLED klassifikation lämpar sig inte som verktyg vid bedömning av blödningsrisken hos patienter med biologisk AVR.
Keyword(s): blödning biologisk aortaklaffprotes Aortic Valve Hemorrhage Heart Valve Prosthesis Implantation Warfarin


Files in this item

Files Size Format View
Blodning efter ... v biologisk aortaklaff.pdf 891.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record