Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Blödning efter isolerad implantation av biologisk aortaklaff : en retrospektiv studie

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-05-10T13:52:47Z
dc.date.available 2017-05-10T13:52:47Z
dc.date.issued 2017-05-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12198
dc.title Blödning efter isolerad implantation av biologisk aortaklaff : en retrospektiv studie sv
ethesis.discipline Cardiology en
ethesis.discipline Kardiologia fi
ethesis.discipline Kardiologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Dda5a510-348c-4a0a-ae6f-c1c5161a1c6f
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Nissfolk, Anna
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Aortaklaffstenos är den vanligaste indikationen för implantation av biologisk aortaklaff. Enligt vårdrekommendationer har patienterna antikoagulativ behandling med warfarin i tre månader efter operationen. Målet med studien är att kartlägga blödningar hos patienter med biologisk aortaklaffprotes, samt undersöka riskfaktorer för blödning i denna patientgrupp. Undersökningen gjordes på material som retrospektivt samlats in ur patientjournaler från universitetssjukhus i Finland och är en del i CARE-AVR-projektet. I materialet ingick 721 patienter och det förekom totalt 98 blödningsincidenter under uppföljningstiden, av dessa var 56 stora blödningar. I studien framkommer att behandlad hypertension innan aortaklaffimplantationen tredubblar risken för stor blödning. Permanent warfarinbehandling vid 3 månader efter operationen ökar risken för blödning. Kön, ålder vid operationen, diabetesbehandling och hjärtsvikt inverkar inte på blödningsrisken. En modifierad HAS-BLED klassifikation lämpar sig inte som verktyg vid bedömning av blödningsrisken hos patienter med biologisk AVR. sv
dct.subject blödning sv
dct.subject biologisk aortaklaffprotes sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Nieminen, Tuomo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:07cecabe-5b53-4b14-97c0-0aa1ed72ef41
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-04-18 16:29:36:862
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201705104076
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.mesh Aortic Valve en
dct.subject.mesh Hemorrhage en
dct.subject.mesh Heart Valve Prosthesis Implantation en
dct.subject.mesh Warfarin en

Files in this item

Files Size Format View
Blodning efter ... v biologisk aortaklaff.pdf 891.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record