Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kliniska resultat och behov av permanent pacemaker efter kateterburen inplantation av en ny självexpanderande aortaklaffprotes

Show full item record

Title: Kliniska resultat och behov av permanent pacemaker efter kateterburen inplantation av en ny självexpanderande aortaklaffprotes
Author(s): Saloranta, Andreas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Cardiology
Language: Swedish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Denna studie utvärderar det kliniska resultatet och det postoperativa behovet av permanent pacemaker hos patienter som undergått transfemoral kateterburen aortaklaffinplantation (TAVI) med den självexpanderande klaffprotesen Symetis ACURATE neo TF. Metod: Mellan juni 2015 och mars 2017 undergick 213 patienter (ålder 82,5 ± 5,7 år, 62,4 % kvinnor, STS score 4,20 ± 2,40) TAVI med ACURATE neo på Helsingfors universitetssjukhus, kantonssjukhuset i Lucerne, Karolinska sjukhuset i Stockholm och universitetssjukhuset i Odense. Data analyserades retrospektivt utgående från Valve Academic Research Consortium-2-rekommendationen. Resultat: Ingreppet lyckades i 93,9 % av fallen. Pacemaker inplanterades åt sex patienter (3,11 %). En patient (0,47 %) dog inom uppföljningen (30 dagar). Nytt vänstersidigt skänkelblock konstaterades hos 9,84 %, neurologiska komplikationer uppkom hos 3,29 %, vaskulära komplikationer hos 15,0 % och stora blödningar hos 6,57 %. Diskussion: TAVI med ACURATE neo är ett ingrepp med låg dödlighet och gott hemodynamiskt resultat som associeras med liten postoperativ risk för pacemakerinplantation.
Keyword(s): Transcatheter Aortic Valve Replacement Aortic Valve Stenosis Pacemaker Artificial


Files in this item

Files Size Format View
Andreas Saloranta 1.03.pdf 84.59Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record