Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Suomalaisten hoitosuositusten käyttöönoton tutkimusta tarvitaan lisää : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Show full item record

Title: Suomalaisten hoitosuositusten käyttöönoton tutkimusta tarvitaan lisää : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Author(s): Ahtiluoto, Asko; Kaila, Minna; Komulainen, Jorma; Mäkelä, Marjukka; Sipilä, Raija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Public Health
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The objective of this review was to assess the amount of study that has been done on implementing clinical guidelines in Finland and to test the usability of a newly developed framework for implementation research. In the review included was 6 articles. The most used method of implementation was education. All studies aimed to assess change in clinical practices. Most used research method was an inquiry. Implementation research in Finland is scarce and quantitative results have rarely been significant. The framework is suitable for classifying implementation studies, but more experience is needed for its suitability as a tool for planning and execution of implementation research.
Hoitosuositusten käyttöönotto, näyttöön perustuvan vaikuttavan hoidon takaamiseksi ja tehokkaasti toimivien hoitopolkujen luomiseksi, on olennainen osa laadukkaan terveydenhuollon toimintaa. Implementoinnin menetelmiä on useita ja monitekijäinen interventio on viime vuosina muodostunut käytetyimmäksi, mutta harvoin menetelmän valintaa on perusteltu. Implementointitutkimuksen suunnittelun ja implementoinnin arvioinnin tueksi on nyt laadittu viitekehys. Suomenkielisten hoitosuositusten implementointia käsitteleviä tutkimuksia ei ole aiemmin koottu katsaukseksi. Katsauksen tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon on olemassa vertaisarvioitua julkaistua tietoa suomalaisten hoitosuositusten implementoinnista, ja testata kehitetyn implementointitutkimuksen viitekehyksen toimivuutta. Eri tietokantoja käsittävässä haussa katsaukseen valikoitui 6 julkaisua. Yleisin käytetty implementoinnin menetelmä oli koulutus, ja kaikissa tutkimuksissa oli tavoitteena toimintatapojen muutos. Myös asenteita hoitosuosituksia kohtaan selvitettiin useammassa tutkimuksessa. Muutoksia potilaan terveydessä tutkittiin vain 1 tutkimuksessa, kun taas yksikään ei tarkastellut muutoksia väestön terveydessä. Kysely oli käytetyin tutkimusmenetelmä. Hoitosuositusten implementointitutkimusta on Suomessa tehty vähän ja määrällisissä tutkimuksissa tilastollisesti merkitseviä tuloksia oli niukasti. Viitekehys soveltuu implementointi-tutkimusten luokitteluun, mutta lisää käyttökokemuksia tarvitaan sen soveltuvuudesta tutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen.
Keyword(s): hoitosuositus implementointi käyttöönotto vaikuttavuustutkimus


Files in this item

Files Size Format View
Katsausartikkeli_AskoAhtiluoto.pdf 409.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record