Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Älyasiantuntijapalvelusopimukset : Asiantuntijapalvelusopimus lohkoketjun älysopimuksena

Show full item record

Title: Älyasiantuntijapalvelusopimukset : Asiantuntijapalvelusopimus lohkoketjun älysopimuksena
Author(s): Koskinen, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Obligation law
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Lohkoketjuteknologia ja sen lohkoketjujen virtuaalikoneissa toteutettavat koodiin perustuvat älysopimukset ovat uudenlainen tapa tehdä sopimuksia. Suomen oikeusjärjestelmä tuntee useita tapoja tehdä sopimuksia, mutta tietoverkoissa ohjelmointiin perustuvat sopimusten tekemisen muodot eroavat tekstiin ja suulliseen sopimiseen perustuvista tavoista. Aikaisempi tutkimus alalta käsittelee verkkopalveluita ja sähköisiä sopimuksia ylipäänsä, mutta lohkoketjujen älysopimuksista ei ole vielä erityistä tutkimusta. Tutkielmassa tutkitaan mahdollisuuksia tehdä lohkoketjujen koodiin perustuvilla älysopimuksilla Suomen voimassaolevan oikeuden mukaisia päteviä sopimuksia. Erityisesti kiinnitetään huomiota asiantuntijapalvelusopimuksien yhteydessä esiin nouseviin kysymyksiin. Näitä ovat muun muassa anonymiteetti tai pseudonyymin käyttö sekä sopimusten solmimiseen ja muuttamiseen liittyvät ongelmat. Tutkielman metodi on oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Sen mukaan uutta tietoa saadaan systematisoimalla voimassa olevaa oikeutta ja täyttämällä oikeuden aukkoa erilaisilla päättelymenetelmillä. Tutkielmassa sovellettavan argumentaatioteoriasuuntauksen mukaisesti erilaisia oikeuslähteitä käytetään kriittisesti ja monipuolisesti. Tutkielmassa selviää, että lohkoketjuteknologian ominaisuuksien seurauksena eräät älysopimusten piirteistä ovat vaikeasti yhteen sovitettavissa Suomen velvoiteoikeuden kanssa. Suurimman haasteen aiheuttaa lohkoketjujen lähtökohtainen muuttumattomuus ja siitä seuraava oikeustoimien pysyvyys ja peruuttamattomuus. Perinteinen sopimusoikeus, joka esimerkiksi edellyttää sopimuksilta muutettavuutta olosuhteiden muuttuessa, on ristiriidassa itsensä automaattisesti toteuttavien ohjelmien sisäisen logiikan kanssa.


Files in this item

Files Size Format View
gradu_lopullinen.pdf 689.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record