Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

”Kansa, jonka Herra on omakseen valinnut.” : Uskonnollinen retoriikka Ugandan presidentti Yoweri Musevenin puheissa vallankäytön näkökulmasta

Show full item record

Title: ”Kansa, jonka Herra on omakseen valinnut.” : Uskonnollinen retoriikka Ugandan presidentti Yoweri Musevenin puheissa vallankäytön näkökulmasta
Author(s): Tuominen, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, Department of Comparative Religion
Discipline: Study of Religions
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Tutkielmassa tarkastelen uskonnollisen retoriikan ilmenemistä Ugandan presidentti Yoweri Musevenin puheissa vallankäytön näkökulmasta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten presidentti Museveni hyödyntää uskonnollista retoriikkaa julkisissa puheenvuoroissaan, ja miten vallankäyttö problematisoi sen. Tutkielmassa keskityn erityisesti helluntailais-karismaattisuuden vaikutukseen Ugandan poliittisessa ilmapiirissä moraalisen arvokeskustelun kautta. Kartoitan retorisen analyysin avulla presidentti Musevenin puheiden uskonnollista retoriikkaa ja reflektoin analyysin tulosten pohjalta Ugandan presidentin käyttämää uskonnollista retoriikkaa vallankäytön problematiikkaan. Tutkimusmenetelmänä käytän retorista analyysia ja teoreettisena viitekehyksenä toimii vallankäytön näkökulma erityisesti auktoriteettiaseman kautta. Aineistoksi olen valinnut ”The State House of Uganda” – sivustolta vapaasti luettavissa olevia puheita valitsemieni rajattujen käsitteiden avulla. Tutkielmassa käytetty aineisto löytyy edellä mainitulta Ugandan valtion ylläpitämältä sivustolta ja käyttämäni aineisto koostuu yhdeksästä presidentti Musevenin pitämästä puheesta, joista kahdeksan on julkaistu sivustolla. Yksi puhe on haettavissa kristilliseltä ”Breaking Christian News” – sivustolta, ja se on sisällöltään relevantti tutkielman kannalta. Tutkielmassa uskonnollinen retoriikka ilmenee presidentti Musevenin puheissa seuraavien teemojen kautta: kansakunnan vahvistaminen ja kristillinen nationalismi, islamin ja kristinuskon yhteistyö moraalin ylläpitämisessä sekä seksuaalivähemmistöihin negatiivisesti suhtautuminen niin uskonnollisen kuin poliittisen ulottuvuuden kautta. Teemoissa voidaan nähdä presidentti Musevenille tutkielman aineiston kautta tyypillisiä argumentointitapoja, kuten eksklusiivinen me-muut – ajattelu, jota hän hyödyntää puhuessaan afrikkalaisista ja länsimaalaisista ja asettaa nämä ryhmät vastakkaisiin positioihin. Myös seksuaalipoliittisissa aiheissa, kuten seksuaalivähemmistöistä argumentoidessa, Musevenin puheista on mahdollista saada käsitys homoseksuaalisen orientaation olevan peräisin länsimaista. Analyysin tuloksia peilaan vallankäytön näkökulmaan, jossa auktoriteettiaseman käyttöön kulminoituu presidentti Musevenin puheiden tausta. Johtopäätöksinä voidaan sanoa, että presidentti Musevenin uskonnollista retoriikkaa sisältävien puheiden taustalla on pyrkimys auktoriteettiaseman kautta saada yleisönsä vakuuttuneeksi puheiden sisällöistä, sekä pyrkimys saada yleisö sisäistämään puheiden pääajatukset omaan ajatteluunsa.
Keyword(s): Yoweri Museveni uskonnollinen retoriikka Uganda helluntailais-karismaattisuus vallankäyttö


Files in this item

Files Size Format View
TuominenJohannaProGradu.pdf 839.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record