Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ostajayrityksen logistiikkapalveluntarjojien valintaprosessi kumppanuuksissa : vaikutukset palveluiden laatuun ja osapuolten tyytyväisyyteen

Show full item record

Title: Ostajayrityksen logistiikkapalveluntarjojien valintaprosessi kumppanuuksissa : vaikutukset palveluiden laatuun ja osapuolten tyytyväisyyteen
Author(s): Mäkinen, Ilkka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Discipline: Food Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää miten logistiikkapalveluita ostavan yrityksen logistiikkapalveluntarjoajan valintaprosessia voisi kehittää tehokkaiden kumppanuuksien aikaansaamiseksi. Tarkastelussa on ostavien yritysten ja palveluntarjoajien näkökulma. Tutkimus on laadullinen ja sen aineistonhankinnassa hyödynnetään menetelmänä puolistrukturoitua haastattelua. Logistiikan ulkoistamisen trendi on laajentunut kattamaan yhä laajempia ja syvempiä kokonaisuuksia yritysten toimitusketjuista viime vuosikymmeninä. Kumppanuudet ovat siis yhä tärkeämpiä ja niiden muodostamiseen käytetään yhä enemmän huomiota ja varoja. Näin olleen aihe on ajankohtainen ja sen syvempi tutkiminen voi auttaa luomaan ideoita, työkaluja ja menetelmiä parempaan logistiikan johtamiseen. Tuloksista ilmeni, että tehokas valintaprosessi edellyttää seuraavia vaiheitea: palveluiden määrittely, informaation pyynnöt, tarjouspyynnön, palveluntarjoajien arvioinnin ja valinnan, sekä sopimuksen. Ostajayrityksen tulisi myös kommunikoida yhä vahvemmin palveluntarjoajan sitoutumisen ja korkean palvelutason tuomat hyödyt. Ostajien tulisi myös selkeästi esittää näistä suhteista saatavat konkreettiset hyödyt palveluntarjoajille. Palveluntarjoajien arviointiin käytettävien työkalujen ja kriteereiden tulisi myös olla laajempia ja monipuolisempia. Ne tulisi myös ulottaa palvelemaan valintaprosessista seuraavaa kumppanuussuhdetta.
Keyword(s): logistiikka valintaprosessi kumppanuudet logistiikkapalveluntarjoajat sopimuslogistiikka


Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu Ilkka ... sversio Final e-thesis.pdf 1.162Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record