Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ortognaattis-kirurgisen potilaan hoito

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-08-15T11:53:47Z
dc.date.available 2017-08-15T11:53:47Z
dc.date.issued 2017-08-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13585
dc.title Ortognaattis-kirurgisen potilaan hoito fi
ethesis.discipline Orthodontics en
ethesis.discipline Hampaiston oikomishoito fi
ethesis.discipline Ortodonti sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Cc23e5ca-ba76-4f21-b281-f9f3beb2fd2c
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Linnupöld, Kristiina
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tämän tutkielman tarkoituksena on selventää ortognaattis-kirurgisen prosessin läpikäyneen potilaan hoitopolkua, mitä erityistä se sisältää ja millainen hoitopolku käytännössä on. Ortognaattis-kirurgisia leukaleikkauksia tehdään HUS:n Suu- ja leukasairauksien klinikassa (SLK) ja Pää- ja kaulakeskuksessa vuosittain noin 70–80. Hoitoprosessiin kuuluu ennen leikkausta suoritettava prekirurginen sekä leikkauksen jälkeinen postkirurginen oikomishoito. Tutkimus tehtiin perehtymällä kirjallisuuteen sekä seuraamalla yhden potilaan ortognaattis-kirurgista hoitoprosessia sekä haastattelemalla häntä. fi
dct.subject Orthodontics en
dct.subject Orthognathic surgery en
dct.subject Treatment plan en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Palotie, Tuula
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:4eafbbd2-e455-4ec4-b5a3-c915571d3af3
ethesis.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Dental curriculum en
ethesis.degreeprogram Odontologiska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/65a12edc-c954-4554-bf1f-54a7d860abdc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-04-06 09:43:09:497
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201708155146
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Ortodontia fi

Files in this item

Files Size Format View
Orton tutkielma lopullinen2.pdf 1.692Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record