Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kliinisen opetuksen muutos yliopistohammasklinikassa – miten opiskelijat suhtautuivat muutokseen : kyselytutkimus hammaslääketieteen kliinisessä vaiheessa oleville opiskelijoille

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-08-23T09:01:34Z
dc.date.available 2017-08-23T09:01:34Z
dc.date.issued 2017-08-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13722
dc.title Kliinisen opetuksen muutos yliopistohammasklinikassa – miten opiskelijat suhtautuivat muutokseen : kyselytutkimus hammaslääketieteen kliinisessä vaiheessa oleville opiskelijoille fi
ethesis.discipline Odontology en
ethesis.discipline Hammaslääketiede fi
ethesis.discipline Odontologi sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Strausz, Kimmo
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Helsingin Yliopistohammasklinikassa otettiin syksyllä 2013 käyttöön uusi toimintamalli, jonka tarkoituksena oli tehostaa toimintaa aiempaan nähden. Uutena otettiin mukaan muun muassa omat tiimiopettajat, jotka tarkastavat opiskelijoiden työn ja ovat läsnä lähellä tiimin työalueella. Myös kliinisten vuorojen rakenteeseen, sekä määrään että pituuteen, tuli muutoksia. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten opiskelijat suhtautuivat muutokseen ja onko vastauksissa ollut eroja sukupuolten välillä. Materiaalina toimivat vuosien 2012-2014 kevätkaudella toteutetut palautekyselyt. Kyselyihin osallistuneiden määrä on ollut perinteisesti matala ja vuonna 2014 vastaajat edustivat alle puolta kliinisen vaiheen opiskelijoista. Vastaajista neljä viidesosaa oli naispuolisia vuonna 2014 ja puolet vastaajista oli H4-kurssilta, H3- ja H5-kurssien molempien edustaessa neljäsosaa. Muutos koettiin valtaosin hyvänä ja erityisesti opettajan saatavuuden koettiin parantuneen. Huono tilanne oli edelleen esimerkiksi erikoishammaslääkärien saatavuudessa, joka koettiin vuoden 2014 palautteessa valtaosan mielestä huonoksi, kuten myös kyselyä edeltävänä vuonna 2013. Kyselyssä ilmeni myös opiskelijoiden kokevan epäasiallista kohtelua opettajilta ja mikä vielä huomattavampaa kaikki vastaukset tulivat naispuolisilta. Ero sukupuolten välillä kysymysten kohdalla on merkittävä. Muissa kysymyksissä eroja sukupuolten välillä ei vastauksissa ilmennyt. Jatkoselvitystä ja kehitystä tarvitaan ainakin naispuolisten opiskelijoiden kokeman opettajilta saadun epäasiallisen kohtelun osalta ja erikoishammaslääkärien saatavuuden osalta. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Karaharju-Suvanto, Terhi
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:e6947ff2-9836-4e81-a3f1-f32a2ddd50d0
ethesis.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Dental curriculum en
ethesis.degreeprogram Odontologiska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/65a12edc-c954-4554-bf1f-54a7d860abdc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-06-14 15:44:05:848
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201708235280
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
StrauszKimmoSyvari-E-thesis.pdf 746.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record