Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aortan sisäisellä vastapulsaattorihoidolla Meilahden sairaalan osastolla 22 tehovalvonnassa hoidetut potilaat vuosina 2007-08

Show full item record

Title: Aortan sisäisellä vastapulsaattorihoidolla Meilahden sairaalan osastolla 22 tehovalvonnassa hoidetut potilaat vuosina 2007-08
Author(s): Kupari, Reino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Cardiology
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Kuolleisuus kardiogeenisessa sokissa on noin 40 % huolimatta lisääntyneestä revaskularisaatioasteesta ja mekaanisten tukihoitojen kehittymisestä sydäninfarktin hoidossa. Aortan vastapulsaattori on ollut yleisimmin käytetty mekaaninen tukihoito kardiogeenisessa sokissa, mutta näyttö sen hyödyistä on perustunut ei-satunnaistettuihin kohorttitutkimuksiin. Tässä tutkimuksessa tutkittiin oliko vastapulsaattorin asennusajankohdalla vaikutusta päätetapahtumiin, joita olivat hemodynaamiset muuttujat (CI, PCWP), sairaalakuolleisuus ja kuolleisuus puoli vuotta hoitojakson alusta. Sairaalakuolleisuudessa ja kuolleisuudessa puoli vuotta hoitojakson alusta ei havaittu eroa varhaisella hoidolla ja yli 2 päivää sairaalaan tulosta aloitetulla hoidolla. Myöskään hemodynaamisissa parametreissa ei havaittu eroa potilasryhmien välillä.
Keyword(s): IABP Intra-aortic balloon pumping Shock Cardiogenic Myocardial Infarction vastapulsaattori kardiogeeninen sokki sydäninfarkti


Files in this item

Files Size Format View
Aortan sisäise ... assa hoidetut potilaat.pdf 429.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record