Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Oireista diagnoosiin : vatsakipupotilaan prosessi Jorvin päivystyspoliklinikalla

Show full item record

Title: Oireista diagnoosiin : vatsakipupotilaan prosessi Jorvin päivystyspoliklinikalla
Author(s): Holopainen, Santtu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Emergency Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Akuutti vatsakipu on yksi yleisimmistä päivystyspoliklinikalle hakeutumisen syistä. Akuutin vatsakivun taustalla olevat syyt voivat olla itsestään rajoittuvia, henkeä uhkaavia sekä kaikkea näiden väliltä. Aihetta käsitteleviä tutkimuksia on tehty runsaasti ja kuvantamistutkimukset ovat kehittyneet valtavasti, mutta akuutti vatsakipu on silti diagnostinen haaste päivystyspoliklinikoilla. Tutkielma käsittelee Jorvin sairaalan päivystyspoliklinikalle vuonna 2015 hakeutuneita aikuispotilaita, joiden pääasiallisena tulosyynä oli vatsakipu. Potilasaineisto valikoitiin potilastietokannoista ICPC-2-tulosyykoodien perusteella ja analysoitiin Excel-ohjelmistoa apuna käyttäen. Tutkielman tavoitteena oli syventyä aihetta käsittelevään kirjallisuuteen sekä aikaisempiin tutkimustuloksiin, analysoida vatsakipupotilaan prosessia Jorvin päivystyspoliklinikalla sekä peilata tuloksia aikaisempiin tutkimustuloksiin. Tutkielmassa haluttiin tarkastella sairaalan sisäistä potilasohjausta, kiireellisyysluokituksia, jatkohoitoa sekä diagnoosijakaumia eri ikäryhmissä. Tutkimustuloksista nähdään, että vatsakipu oli yleisin pääasiallinen tulosyy Jorvin päivystyspoliklinikalla vuonna 2015. Yleisimpien diagnoosien jakauma on samankaltainen eri ikäryhmissä. Muihin tutkimustuloksiin verrattuna vatsakipupotilaiden ikä- ja sukupuolijakauma on samankaltainen eri maissa.
Keyword(s): vatsakipu akuuttilääketiede


Files in this item

Files Size Format View
Oireista diagno ... aivystyspoliklinikalla.pdf 718.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record