Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ultraääniendoskooppiohjatun celiaca-neurolyysin vaikutus kivunlievitykseen ja opioidilääkitykseen potilailla, joilla on haimasyöpä tai krooninen haimatulehdus

Show full item record

Title: Ultraääniendoskooppiohjatun celiaca-neurolyysin vaikutus kivunlievitykseen ja opioidilääkitykseen potilailla, joilla on haimasyöpä tai krooninen haimatulehdus
Author(s): Salo, Santeri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: GastroenterologyOncology
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Ultraääniendoskooppiohjattua celiaca-neurolyysiä on tehty Meilahden sairaalassa vuodesta 2008 mm. haimasyövästä kärsivien potilaiden kivunlievitykseen. Menetelmän tehokkuudesta on olemassa kansainvälistä kirjallisuutta, mutta HYKS:ssä tehtyjen neurolyysien tehokkuutta ei ole toistaiseksi tutkittu. Tutkimuksessani kävin läpi kaikki HYKS:ssä tehdyt celiaca-neurolyysit. Selvitin retrospektiivisesti potilastekstien avulla esi- ja toimenpidetietojen lisäksi potilaiden kipu- ja opoidilääketilanteen ennen toimenpidettä sekä kaksi viikkoa ja kuukausi toimenpiteen jälkeen. Celiaca-neurolyysin avulla vähintään osittaisen kivunlievityksen koki 69 % potilaista, mikä on samansuuntainen tulos kuin muualla tehdyissä tutkimuksissa. Kivunlievitysvasteen saaneista potilaista vain 15 % oli joutunut nostamaan opioidilääkitystään kuukauden seurannassa. Opioidilääkityksen suhteen eräänlaisina verrokkeina käytettiin potilaita, jotka eivät saaneet toimenpiteestä kipuvastetta, ja potilaita, joiden toimenpidettä ei voitu viedä loppuun asti. Vastaavat opioidilääkitystä nostaneiden osuudet näissä ryhmissä olivat 92 % ja 75 %. Celiaca-neurolyysiä voidaan pitää tehokkaana hoitona mm. haimasyöpäpotilaiden kivunlievitykseen. Kivunlievitys ja opioidilääkityksen tarpeen väheneminen ovat merkittäviä vasteita potilaan elämänlaadun kannalta. Yhtenä löydöksenä mainittakoon myös potilasta hoitavien lääkäreiden vähäinen standardoitujen kipumittareiden käyttö potilaan kiputilannetta määritettäessä.
Keyword(s): Abdominal Pain Autonomic Nerve Block Celiac Plexus Endosonography Pain Measurement Treatment Outcome


Files in this item

Files Size Format View
Syventava tutkielma Santeri Salo.pdf 896.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record