Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ultraääniendoskooppiohjatun celiaca-neurolyysin vaikutus kivunlievitykseen ja opioidilääkitykseen potilailla, joilla on haimasyöpä tai krooninen haimatulehdus

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-08-25T12:55:46Z
dc.date.available 2017-08-25T12:55:46Z
dc.date.issued 2017-08-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13739
dc.title Ultraääniendoskooppiohjatun celiaca-neurolyysin vaikutus kivunlievitykseen ja opioidilääkitykseen potilailla, joilla on haimasyöpä tai krooninen haimatulehdus fi
ethesis.discipline Gastroenterology en
ethesis.discipline Oncology en
ethesis.discipline Gastroenterologia fi
ethesis.discipline Syöpätaudit fi
ethesis.discipline Gastroenterologi sv
ethesis.discipline Onkologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/610ea8bb-26cc-4fe1-92ce-d6ca513241e5
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Salo, Santeri
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Ultraääniendoskooppiohjattua celiaca-neurolyysiä on tehty Meilahden sairaalassa vuodesta 2008 mm. haimasyövästä kärsivien potilaiden kivunlievitykseen. Menetelmän tehokkuudesta on olemassa kansainvälistä kirjallisuutta, mutta HYKS:ssä tehtyjen neurolyysien tehokkuutta ei ole toistaiseksi tutkittu. Tutkimuksessani kävin läpi kaikki HYKS:ssä tehdyt celiaca-neurolyysit. Selvitin retrospektiivisesti potilastekstien avulla esi- ja toimenpidetietojen lisäksi potilaiden kipu- ja opoidilääketilanteen ennen toimenpidettä sekä kaksi viikkoa ja kuukausi toimenpiteen jälkeen. Celiaca-neurolyysin avulla vähintään osittaisen kivunlievityksen koki 69 % potilaista, mikä on samansuuntainen tulos kuin muualla tehdyissä tutkimuksissa. Kivunlievitysvasteen saaneista potilaista vain 15 % oli joutunut nostamaan opioidilääkitystään kuukauden seurannassa. Opioidilääkityksen suhteen eräänlaisina verrokkeina käytettiin potilaita, jotka eivät saaneet toimenpiteestä kipuvastetta, ja potilaita, joiden toimenpidettä ei voitu viedä loppuun asti. Vastaavat opioidilääkitystä nostaneiden osuudet näissä ryhmissä olivat 92 % ja 75 %. Celiaca-neurolyysiä voidaan pitää tehokkaana hoitona mm. haimasyöpäpotilaiden kivunlievitykseen. Kivunlievitys ja opioidilääkityksen tarpeen väheneminen ovat merkittäviä vasteita potilaan elämänlaadun kannalta. Yhtenä löydöksenä mainittakoon myös potilasta hoitavien lääkäreiden vähäinen standardoitujen kipumittareiden käyttö potilaan kiputilannetta määritettäessä. fi
dct.subject Abdominal Pain en
dct.subject Autonomic Nerve Block en
dct.subject Celiac Plexus en
dct.subject Endosonography en
dct.subject Pain Measurement en
dct.subject Treatment Outcome en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Heiskanen, Tarja
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:307fb770-3c45-4732-a628-394c7338523e
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-05-30 12:59:39:062
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201708255289
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Syventava tutkielma Santeri Salo.pdf 896.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record