Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Probioottisen pureskeluvalmisteen vaikutus Streptococcus mutansin määrään lapsilla

Show full item record

Title: Probioottisen pureskeluvalmisteen vaikutus Streptococcus mutansin määrään lapsilla
Author(s): Salminen, Salli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Streptococcus salivarius M18 – kantaa (1 x 109 c.f.u), Lactobacillus rhamnosus GG (1 x 109 c.f.u) ja ksylitolia (0,5 g) sisältävä apteekissa myytävä probiottinen pureskeluvalmiste vaikuttaa Streptococcus mutansin määrään 9-10 –vuotiailla lapsilla. Tutkimusryhmän lapset (n=22) kerättiin kahdesta Helsingin alakoulusta eikä terveydellisiä poissulkukriteerejä ollut. Valmistetta käytettiin hampaiden pesun jälkeen aamulla ja illalla 30 vuorokauden ajan. Valmistavaa suun desinfektiota ei tehty. Verrokkiryhmän lapset (n=16) olivat tutkimusryhmän rinnakkaisluokalla ja he eivät käyttäneet tuotetta. Sylkinäytteet kerättiin samanaikaisesti molemmilta ryhmiltä. Ryhmien sylkinäytteistä analysoitiin virtaussytometrian avulla S. mutansin ja S. salivariuksen prosenttiosuudet kokonaisbakteerimäärästä. Tutkimuksessa havaittiin, että valmistetta käyttäneillä lapsilla S. mutansin määrä väheni tilastollisesti merkitsevästi verrokkiryhmän lapsiin verrattuna. S. mutansin määrän vähenemistä saattaa selittää S. salivarius M18 – kannan antimikrobiset ominaisuudet, L. rhamnosus GG:n vaikutus tai tutkimuksen aikana kohentunut suuhygienia. Täysin varmoja johtopäätöksiä siitä, mikä oli S.mutansin määrän vähenemisen syynä, ei voida tässä tutkimuksessa tehdä, vaan laajempia tutkimuksia suositellaan.
Keyword(s): S.mutans S.salivarius probiootti lapset


Files in this item

Files Size Format View
salli_salminen_ ... utus_mutans_salivarius.pdf 1.068Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record