Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Probioottisen pureskeluvalmisteen vaikutus Streptococcus mutansin määrään lapsilla

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-09-01T10:57:23Z
dc.date.available 2017-09-01T10:57:23Z
dc.date.issued 2017-09-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13761
dc.title Probioottisen pureskeluvalmisteen vaikutus Streptococcus mutansin määrään lapsilla fi
ethesis.discipline Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy en
ethesis.discipline Kliininen farmakologia ja lääkehoito fi
ethesis.discipline Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1ebce7f8-4a83-4f1f-8805-19f9a2e3c425
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Salminen, Salli
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Streptococcus salivarius M18 – kantaa (1 x 109 c.f.u), Lactobacillus rhamnosus GG (1 x 109 c.f.u) ja ksylitolia (0,5 g) sisältävä apteekissa myytävä probiottinen pureskeluvalmiste vaikuttaa Streptococcus mutansin määrään 9-10 –vuotiailla lapsilla. Tutkimusryhmän lapset (n=22) kerättiin kahdesta Helsingin alakoulusta eikä terveydellisiä poissulkukriteerejä ollut. Valmistetta käytettiin hampaiden pesun jälkeen aamulla ja illalla 30 vuorokauden ajan. Valmistavaa suun desinfektiota ei tehty. Verrokkiryhmän lapset (n=16) olivat tutkimusryhmän rinnakkaisluokalla ja he eivät käyttäneet tuotetta. Sylkinäytteet kerättiin samanaikaisesti molemmilta ryhmiltä. Ryhmien sylkinäytteistä analysoitiin virtaussytometrian avulla S. mutansin ja S. salivariuksen prosenttiosuudet kokonaisbakteerimäärästä. Tutkimuksessa havaittiin, että valmistetta käyttäneillä lapsilla S. mutansin määrä väheni tilastollisesti merkitsevästi verrokkiryhmän lapsiin verrattuna. S. mutansin määrän vähenemistä saattaa selittää S. salivarius M18 – kannan antimikrobiset ominaisuudet, L. rhamnosus GG:n vaikutus tai tutkimuksen aikana kohentunut suuhygienia. Täysin varmoja johtopäätöksiä siitä, mikä oli S.mutansin määrän vähenemisen syynä, ei voida tässä tutkimuksessa tehdä, vaan laajempia tutkimuksia suositellaan. fi
dct.subject S.mutans
dct.subject S.salivarius
dct.subject probiootti fi
dct.subject lapset fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Korpela, Riitta
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:9911fb10-8045-4076-84eb-693cd140b7af
ethesis.degreeprogram Hammaslääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Dental curriculum en
ethesis.degreeprogram Odontologiska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/65a12edc-c954-4554-bf1f-54a7d860abdc
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-05-10 17:06:33:209
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201709015305
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
salli_salminen_ ... utus_mutans_salivarius.pdf 1.068Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record