Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jämförelse av öppen och laparoskopisk operation för kolorektal cancer

Show full item record

Title: Jämförelse av öppen och laparoskopisk operation för kolorektal cancer
Author(s): Victorzon, Mats
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Gastroenterological Surgery
Language: Swedish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Syftet med denna studie är att, utöver en litteraturöversikt över kirurgisk vård av kolorektalcancer, göra en jämförelse av kolorektalpatienter som opererats med antingen laparoskopisk eller öppen kirurgisk teknik. Studien var en prospektiv observationsstudie gjord vid två finländska centralsjukhus, där den öppna gruppen fungerade som kontrollgrupp. I linje med andra dylika studier konstaterades den genomsnittliga operationstiden vara betydligt längre (53 minuter) i den laparoskopiska (175 minuter vs. 122 minuter) gruppen, medan den operativa blodförlusten var mindre (217 ml vs. 327 ml, p = 0,001) och den postoperativa sjukhusvistelsen kortare (8,5 dagar vs. 9,0 dagar, p = 0,004). Statistiskt signifikanta skillnader i postoperativa komplikationer eller långtidsöverlevnad kunde ej konstateras.
Keyword(s): kolorektal cancer laparoskopisk öppen konversion


Files in this item

Files Size Format View
Mats Victorzon ... for kolorektal cancer.pdf 653.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record