Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Gluteeniton ruokavalio : arjen hallinta ja elämänlaatu

Show full item record

Title: Gluteeniton ruokavalio : arjen hallinta ja elämänlaatu
Author(s): Haapa, Anna Talvikki
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Home economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Following a gluten-free diet is continually more common. Previous research has shown that following a gluten-free diet significantly affects the everyday life and quality of life of an individual. The aim of the research was to find out how following a gluten-free diet affects the everyday control and quality of life of an individual. The aim was also to find out how motivational aspects are linked to the following of the diet. The research results were to be viewed from the point of view of self-determination theory and theory of planned behaviour. The research aims to collect information that will help to understand the factors that affect the everyday life control and quality of life of those following the gluten-free diet. The research was carried out as a quantitative cross-sectional study. The data collected through Helsinki university E-form was comprised of answers to 55 questions. The questionnaire was completed by 356 persons. The data were analysed using IBM SPSS -statistics 23 and AMOS Graphics 24. The data were analysed using independent samples t-test, 2 independents samples tests, Kruskal–Wallis test, One-Way ANOVA, Jonckheere–Terpstra test, Principal components' analysis and confirmatory factor analysis. Spearman and Pearson correlation coefficients were also calculated. The gluten free diet affected the every day functions and social situations in many ways. Those with coeliac disease found following the diet easier than those with other dietary restrictions. The easiness of following the diet lessened avoidant behaviour, stress during lunch and the occurrence of negative feelings. The feeling of adequate support from social environment affected positively the quality of life and everyday life control of the subjects, and the feeling of adequate support from the inner circle was connected with precise following of the diet. Motivational factors were connected to several coping strategies and factors affecting the quality of life. Precise following of the diet didn't necessarily ensue the knowledge of the significance of the diet. This intention-behaviour gap reflected the subjects' lack of motivation.
Tavoitteet. Gluteenittoman ruokavalion noudattaminen on yhä yleisempää. Aiemmat tukimukset ovat osoittaneet, että gluteenittoman ruokavalion noudattamisella on merkittäviä vaikutuksia yksilön arkeen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten gluteenittoman ruokavalion noudattaminen vaikuttaa yksilön arjen hallintaan ja elämänlaatuun. Tavoitteena oli myös selvittää, miten motivaatio liittyy ruokavalion noudattamiseen, ja tutkimustuloksia oli tarkoitus pohtia itseohjautuvuusteorian ja suunnitellun käyttäytymisen teorian valossa. Tutkimuksessa kerätään tietoa, jonka avulla gluteenitonta ruokavaliota noudattavien henkilöiden arjen hallintaan ja elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä voidaan paremmin ymmärtää. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena. Helsingin yliopiston E-lomakkeella kerätty aineisto sisälsi 55 kysymystä ja kyselyyn vastasi 356 henkilöä. Aineiston analysointiin käytettiin IBM SPSS -statistics 23- ja AMOS Graphics 24 -ohjelmistoja. Aineiston analysoinnissa käytettiin independent samples t-testiä, 2 independents samples t-testejä, Kruskal–Wallisin testiä, ANOVA -varianssianalyysiä, Jonckheere–Terpstran testiä, Principal components analyysiä ja konfirmatorista faktorianalyysiä. Muuttujille laskettiin Spearmanin ja Pearsonin tulomomenttikertoimet. Tulokset ja johtopäätökset. Gluteenittoman ruokavalion noudattaminen vaikutti vastaajien arjen hallintaan ja elämänlaatuun monin tavoin. Keliakiaa sairastavat kokivat ruokavalion noudattamisen helpommaksi kuin muista ruokavalion rajoitteista kärsivät henkilöt. Ruokavalion noudattamisen koettu helppous vähensi välttämiskäyttäytymisen, lounasruokailussa koetun stressin ja negatiivisten tunteiden esiintymistä. Kokemus riittävästä sosiaalisesta tuesta vaikutti positiivisesti yksilön elämänlaatuun ja arjen hallintaan, ja lähipiirin tuki oli yhteydessä ruokavalion tarkkaan noudattamiseen. Motivaatiotekijät olivat yhteydessä useisiin selviytymisstrategioihin ja elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin. Tietoisuus ruokavalion noudattamisen tärkeydestä ei kuitenkaan välttämättä ilmennyt ruokavalion noudattamisena. Tämä aikomuksen ja toiminnan ristiriita kuvasti yksilön motivaation puutetta.
Keyword(s): gluteeniton ruokavalio arki arjen hallinta elämänlaatu määrällinen tutkimus


Files in this item

Files Size Format View
ProGradu_AnnaHaapa.pdf 2.564Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record