Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

1950-luvun lastenvaatteet ja lapsen asema

Show full item record

Title: 1950-luvun lastenvaatteet ja lapsen asema
Author(s): Asmala, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
This research focuses on the children's clothing of the 1950's. Especially this research has its focus on the meanings of children's clothes. Children's clothes had not been researched widely before, and there was no research of Finnish children's clothes from the 1950's. The decade was remarkable in the lives of families and children, there was some big changes in society, which had a direct effect on both families and children. Costume research has proven that people use clothes to communicate to one another. This is why it is interesting to research how we can see the changed position of the children in her clothes. I studied 12 clothes from Satakunnan Museo's collections. My aim was to choose clothes that would represent as good as possible the children's fashion of the 1950's. I chose not to research underwear, pyjamas, or accessories like shoes or hats. I created an analyse for this research, where I utilized semiotics, artefacts studies and earlier costume research. Children's position could be seen in many ways in her clothes. Urbanization, school systems generalization, could be seen as formality in the clothes. Also the conservative perspective on families and gender could be seen as differences in the clothes of boys and girls. As medicine and psychology as well as behavioural sciences, developed their theories, started the emphasizing of outdoor activities and playing for children's health. These matters could be seen as loose clothes and material choices. On the other hand no elastic materials were used in the clothes of matter, even though the guide books of raising children up, did recommend elastic materials. This research indicated that the society's and adult's aspects on children, could be seen in her clothes in the 1950's.
Tämä tutkimuksen aiheena on 1950-luvun lastenvaatteet ja niissä näkyvät merkit lasten muuttuneesta asemasta 1950-luvulla. Lastenvaatteita on tutkittu verrattain vähän, eikä pelkästään 1950-luvulle keskittyvää tutkimusta ole aiemmin tehty. 1950-luku oli merkittävä vuosikymmen perheiden ja lasten elämässä; tuolloin tapahtui monta mullistusta yhteiskunnan tasolla, jotka vaikuttivat suoraan myös perheiden ja lasten elämään. Pukeutumisen tutkimus on osoittanut pukeutumisella olevan suuri rooli ihmisten välisessä kommunikoinnissa, ja pukeutumisen olevan oman kulttuurinsa kuva. Tämän vuoksi oli mielekästä tutkia, miten lapsen muuttunut asema näkyi hänen vaatteissaan 1950-luvulla. Tutkimuksen aineistona toimii 12 tytön ja pojan vaatetta Satakunnan Museon kokoelmista. Aineisto valittiin museon kokoelmista pyrkien saamaan mahdollisimman kattava kuva 1950-luvun lastenvaatetuksesta. Vaatteista karsittiin pois vauvanvaatteet, alus- ja yövaatteet, urheiluvaatteet sekä asusteet, kuten kengät ja päähineet. Aineiston analysointiin kehitettiin oma analyysi, jossa hyödynnettiin semiotiikan käsitteitä, esinetutkimuksen tapoja tutkia esineitä, sekä aiempaa pukeutumisen tutkimusta. Lapsen asema näkyi monilla eri tavoilla hänen vaatteistaan. Kaupungistuminen ja sen myötä koulun yleistyminen, näkyivät korrektiutena ja siisteytenä vaatteissa, mutta toisaalta 1950-luvun konservatiivinen perheihanne ja naisten ja miesten erilaiset roolit näkyivät eroissa tyttöjen ja poikien vaatteissa. Lääketieteen, psykologian ja kasvatustieteen noustessa alettiin korostaa lapsen terveyteen vaikuttavia asioita, kuten liikuntaa sekä leikkiä. Liikunnan ja leikin tärkeys näkyi lastenvaatteissa mm. väljinä leikkauksina sekä materiaalivalinnoissa. Toisaalta vaatteissa ei näkynyt kaikkia ennalta odotettuja seikkoja, esimerkiksi joustavia kankaita tutkittavissa vaatteissa ei oltu käytetty yhtään, vaikka niitä oli painotettu kasvatusoppaissa. Tutkimus osoitti aikuisen ja yhteiskunnan näkemyksen näkyneen moninaisilla tavoilla lastenvaatteissa 1950-luvulla.
Keyword(s): käsityötiede pukeutumisen tutkimus lastenvaatteet 1950-luku


Files in this item

Files Size Format View
LauraAsmala_ProGradu_pdf.pdf 5.873Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record