Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

1950-luvun lastenvaatteet ja lapsen asema

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-10-04T11:35:01Z
dc.date.available 2017-10-04T11:35:01Z
dc.date.issued 2017-10-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14003
dc.title 1950-luvun lastenvaatteet ja lapsen asema fi
ethesis.discipline Craft Science en
ethesis.discipline Käsityötiede fi
ethesis.discipline Slöjdvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02b00933-6337-4310-b543-b28ab4bc726d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/43bb9abf-5dff-44fa-a148-5e6afe725888
ethesis.department Institutionen för lärarutbildning sv
ethesis.department Department of Teacher Education en
ethesis.department Opettajankoulutuslaitos fi
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Educational Sciences en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Asmala, Laura
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract This research focuses on the children's clothing of the 1950's. Especially this research has its focus on the meanings of children's clothes. Children's clothes had not been researched widely before, and there was no research of Finnish children's clothes from the 1950's. The decade was remarkable in the lives of families and children, there was some big changes in society, which had a direct effect on both families and children. Costume research has proven that people use clothes to communicate to one another. This is why it is interesting to research how we can see the changed position of the children in her clothes. I studied 12 clothes from Satakunnan Museo's collections. My aim was to choose clothes that would represent as good as possible the children's fashion of the 1950's. I chose not to research underwear, pyjamas, or accessories like shoes or hats. I created an analyse for this research, where I utilized semiotics, artefacts studies and earlier costume research. Children's position could be seen in many ways in her clothes. Urbanization, school systems generalization, could be seen as formality in the clothes. Also the conservative perspective on families and gender could be seen as differences in the clothes of boys and girls. As medicine and psychology as well as behavioural sciences, developed their theories, started the emphasizing of outdoor activities and playing for children's health. These matters could be seen as loose clothes and material choices. On the other hand no elastic materials were used in the clothes of matter, even though the guide books of raising children up, did recommend elastic materials. This research indicated that the society's and adult's aspects on children, could be seen in her clothes in the 1950's. en
dct.abstract Tämä tutkimuksen aiheena on 1950-luvun lastenvaatteet ja niissä näkyvät merkit lasten muuttuneesta asemasta 1950-luvulla. Lastenvaatteita on tutkittu verrattain vähän, eikä pelkästään 1950-luvulle keskittyvää tutkimusta ole aiemmin tehty. 1950-luku oli merkittävä vuosikymmen perheiden ja lasten elämässä; tuolloin tapahtui monta mullistusta yhteiskunnan tasolla, jotka vaikuttivat suoraan myös perheiden ja lasten elämään. Pukeutumisen tutkimus on osoittanut pukeutumisella olevan suuri rooli ihmisten välisessä kommunikoinnissa, ja pukeutumisen olevan oman kulttuurinsa kuva. Tämän vuoksi oli mielekästä tutkia, miten lapsen muuttunut asema näkyi hänen vaatteissaan 1950-luvulla. Tutkimuksen aineistona toimii 12 tytön ja pojan vaatetta Satakunnan Museon kokoelmista. Aineisto valittiin museon kokoelmista pyrkien saamaan mahdollisimman kattava kuva 1950-luvun lastenvaatetuksesta. Vaatteista karsittiin pois vauvanvaatteet, alus- ja yövaatteet, urheiluvaatteet sekä asusteet, kuten kengät ja päähineet. Aineiston analysointiin kehitettiin oma analyysi, jossa hyödynnettiin semiotiikan käsitteitä, esinetutkimuksen tapoja tutkia esineitä, sekä aiempaa pukeutumisen tutkimusta. Lapsen asema näkyi monilla eri tavoilla hänen vaatteistaan. Kaupungistuminen ja sen myötä koulun yleistyminen, näkyivät korrektiutena ja siisteytenä vaatteissa, mutta toisaalta 1950-luvun konservatiivinen perheihanne ja naisten ja miesten erilaiset roolit näkyivät eroissa tyttöjen ja poikien vaatteissa. Lääketieteen, psykologian ja kasvatustieteen noustessa alettiin korostaa lapsen terveyteen vaikuttavia asioita, kuten liikuntaa sekä leikkiä. Liikunnan ja leikin tärkeys näkyi lastenvaatteissa mm. väljinä leikkauksina sekä materiaalivalinnoissa. Toisaalta vaatteissa ei näkynyt kaikkia ennalta odotettuja seikkoja, esimerkiksi joustavia kankaita tutkittavissa vaatteissa ei oltu käytetty yhtään, vaikka niitä oli painotettu kasvatusoppaissa. Tutkimus osoitti aikuisen ja yhteiskunnan näkemyksen näkyneen moninaisilla tavoilla lastenvaatteissa 1950-luvulla. fi
dct.subject käsityötiede fi
dct.subject pukeutumisen tutkimus fi
dct.subject lastenvaatteet fi
dct.subject 1950-luku fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Seitamaa-Hakkarainen, Pirita
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:58b7732b-0aef-413d-ad6d-671170f87f38
ethesis.degreeprogram Käsityönopettajan koulutus (käsityötiede) fi
ethesis.degreeprogram Craft Science and Textiles Teacher Education (Craft Science) en
ethesis.degreeprogram Slöjdlärarutbildning (slöjdvetenskap) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Beaf9211-4713-452a-8b7d-d4a1ed251f4c
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-08-25 10:33:16:410
ethesis-internal.abstract.secondary This research focuses on the children’s clothing of the 1950’s. Especially this research has its focus on the meanings of children’s clothes. Children’s clothes had not been researched widely before, and there was no research of Finnish children’s clothes from the 1950’s. The decade was remarkable in the lives of families and children, there was some big changes in society, which had a direct effect on both families and children. Costume research has proven that people use clothes to communicate to one another. This is why it is interesting to research how we can see the changed position of the children in her clothes. I studied 12 clothes from Satakunnan Museo’s collections. My aim was to choose clothes that would represent as good as possible the children’s fashion of the 1950’s. I chose not to research underwear, pyjamas, or accessories like shoes or hats. I created an analyse for this research, where I utilized semiotics, artefacts studies and earlier costume research. Children’s position could be seen in many ways in her clothes. Urbanization, school systems generalization, could be seen as formality in the clothes. Also the conservative perspective on families and gender could be seen as differences in the clothes of boys and girls. As medicine and psychology as well as behavioural sciences, developed their theories, started the emphasizing of outdoor activities and playing for children’s health. These matters could be seen as loose clothes and material choices. On the other hand no elastic materials were used in the clothes of matter, even though the guide books of raising children up, did recommend elastic materials. This research indicated that the society’s and adult’s aspects on children, could be seen in her clothes in the 1950’s. und
ethesis-internal.abstract.primary Tämä tutkimuksen aiheena on 1950-luvun lastenvaatteet ja niissä näkyvät merkit lasten muuttuneesta asemasta 1950-luvulla. Lastenvaatteita on tutkittu verrattain vähän, eikä pelkästään 1950-luvulle keskittyvää tutkimusta ole aiemmin tehty. 1950-luku oli merkittävä vuosikymmen perheiden ja lasten elämässä; tuolloin tapahtui monta mullistusta yhteiskunnan tasolla, jotka vaikuttivat suoraan myös perheiden ja lasten elämään. Pukeutumisen tutkimus on osoittanut pukeutumisella olevan suuri rooli ihmisten välisessä kommunikoinnissa, ja pukeutumisen olevan oman kulttuurinsa kuva. Tämän vuoksi oli mielekästä tutkia, miten lapsen muuttunut asema näkyi hänen vaatteissaan 1950-luvulla. Tutkimuksen aineistona toimii 12 tytön ja pojan vaatetta Satakunnan Museon kokoelmista. Aineisto valittiin museon kokoelmista pyrkien saamaan mahdollisimman kattava kuva 1950-luvun lastenvaatetuksesta. Vaatteista karsittiin pois vauvanvaatteet, alus- ja yövaatteet, urheiluvaatteet sekä asusteet, kuten kengät ja päähineet. Aineiston analysointiin kehitettiin oma analyysi, jossa hyödynnettiin semiotiikan käsitteitä, esinetutkimuksen tapoja tutkia esineitä, sekä aiempaa pukeutumisen tutkimusta. Lapsen asema näkyi monilla eri tavoilla hänen vaatteistaan. Kaupungistuminen ja sen myötä koulun yleistyminen, näkyivät korrektiutena ja siisteytenä vaatteissa, mutta toisaalta 1950-luvun konservatiivinen perheihanne ja naisten ja miesten erilaiset roolit näkyivät eroissa tyttöjen ja poikien vaatteissa. Lääketieteen, psykologian ja kasvatustieteen noustessa alettiin korostaa lapsen terveyteen vaikuttavia asioita, kuten liikuntaa sekä leikkiä. Liikunnan ja leikin tärkeys näkyi lastenvaatteissa mm. väljinä leikkauksina sekä materiaalivalinnoissa. Toisaalta vaatteissa ei näkynyt kaikkia ennalta odotettuja seikkoja, esimerkiksi joustavia kankaita tutkittavissa vaatteissa ei oltu käytetty yhtään, vaikka niitä oli painotettu kasvatusoppaissa. Tutkimus osoitti aikuisen ja yhteiskunnan näkemyksen näkyneen moninaisilla tavoilla lastenvaatteissa 1950-luvulla. und
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201710045496
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Children's status of the 1950's and their clothes en

Files in this item

Files Size Format View
LauraAsmala_ProGradu_pdf.pdf 5.873Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record