Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Uudet laskennalliset EEG-mittarit hypoksis-iskeemisestä enkefalopatiasta kärsineillä vastasyntyneillä

Show full item record

Title: Uudet laskennalliset EEG-mittarit hypoksis-iskeemisestä enkefalopatiasta kärsineillä vastasyntyneillä
Author(s): Myöhänen, Meri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Clinical Neurophysiology
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Tässä tutkielmassa testataan laskennallisten, signaalin jatkuvuuteen tai synkronisuuteen perustuvien EEG-mittareiden toimivuutta hypoksis-iskeemisestä enkefalopatiasta (HIE) kärsineiden vastasyntyneiden akuutin tilan sekä ennusteen arvioinnissa. Lisäksi on tutkittu EEG-signaalin synkronisuutta mittaavan ASI-indeksin erottelukykyä terveiden ja asfyktisten lasten erottelussa. Tutkimus on toteutettu analysoimalla EEG-mittareiden arvoja suhteessa vastasyntyneiden kliiniseen enkefalopatian vaikeusasteen arvioon sekä parin vuoden sisällä tehtyyn uuteen neonatologin arvioon lapsen kehityksestä. Lisäksi HIE-potilaiden ASI-arvoja verrattiin terveiden verrokkien vastaaviin arvoihin. Jatkuvuutta mittaavista MFDFA-muuttujista havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja kolmessa mittarissa HIE- ja kahdessa ennusteryhmien suhteen. Ryhmien välille ei kuitenkaan löytynyt selviä raja-arvoja. ASI ei erotellut alaryhmiä, mutta toimi kiitettävästi terveiden ja HIE:stä kärsineiden erottelussa. Tutkimus tukee tuloksia ASI:n käytettävyydestä terveiden ja enkefalopatiasta kärsivien vastasyntyneiden erottelussa, mutta antaa todistetta HIE-alaryhmien välisen diagnostiikan toimivuutta vastaan. HIE:n vaikeusasteen ja ennusteryhmien erottelussa lupaavampia tuloksia antaneita MFDFA-mittareita voisi kehittää ja testata suuremmissa aineistoissa.


Files in this item

Files Size Format View
Syventavatutkielma_MeriMyohanen_270617.pdf 1.932Mb PDF
Tiivistelma_Mer ... syventavatutkielma_PDF.pdf 23.64Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record