Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Inflammatory Bowel Disease and Anemia : Treatment with Ferric Carboxymaltose

Show full item record

Title: Inflammatory Bowel Disease and Anemia : Treatment with Ferric Carboxymaltose
Author(s): Kangaspunta, Mikael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: GastroenterologyInternal Medicine
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Anemia on tulehduksellisten suolistosairauksien yleisin ekstraintestinaalinen komplikaatio, jonka hoidossa perinteinen peroraalinen rautahoito ei välttämättä riitä. Ensinnäkin peroraalisen raudan hoitovaste on usein heikompi tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla potilailla, mikä johtuu raudan heikentyneestä imeytymisestä tulehtuneesta suolesta. Toiseksi suolistosta imeytymätön rauta ei ainoastaan heikennä hoitovastetta, vaan voi myös aiheuttaa haittavaikutuksia. Se voi esimerkiksi pahentaa suolen limakalvontulehdusta, aiheuttaa muutoksia suolen mikrobifloorassa ja eläinkokeiden perusteella suolistosta imeytymättömällä raudalla on mahdollisesti karsinogeenisiä vaikutuksia. Myös tavalliset peroraalisen rautahoidon haittavaikutukset ovat yleisempiä kuin suonensisäisellä rautahoidolla ja jopa 20% IBD-potilaista joutuu keskeyttämään peroraalisen rautahoidon niiden takia. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää suonensisäisen ferrikarboksimaltoosi-hoidon tehoa sekä kokonaisuutena, että eri ryhmien - kuten esimerkiksi miesten ja naisten - välillä. Muina tutkimuksen tavoitteina oli selvittää, mitkä tekijät ennustavat hyvää hoitovastetta ja millaisia haittavaikutuksia hoidon yhteydessä esiintyy. Tutkimusaineistona käytettiin vuosina 2014-2016 Meilahden kolmiosairaalassa suonensisäistä rautahoitoa Ferinject®-valmisteella saaneiden potilaiden potilasasiakirjoja, joista kerättiin muun muassa laboratoriotestien tuloksia ja muita tietoja. Kerätyistä laboratoriotestien tuloksista merkittävimmät olivat hemoglobiini (B-Hb), punasolujen keskimääräinen tilavuus (B-MCV), plasman transferriinireseptoripitoisuus (P-TfR) ja plasman ferritiinipitoisuus (P-Ferrit). Tutkimuksemme perusteella suonensisäinen ferrikarboksimaltoosi on tehokas hoitokeino anemiaan IBD-potilailla ja tutkimuksessamme ilmi tulleet haittavaikutukset olivat kaiken kaikkiaan melko harvinaisia ja lieviä. Lisäksi vahvasti raudanpuuteanemiaan viittaavat laboratoriotestien tulokset vaikuttaisivat ennustavan hyvää hoitovastetta. Tutkimustulokset vahvistavat nykyistä käsitystä Meilahden kolmiosairaalassa käytetyn hoidon tehosta ja turvallisuudesta.
Anemia is the most common extraintestinal complication of inflammatory bowel disease and usual per oral iron treatment might not be sufficient enough. The main objective of our study was to determinate the effectiveness of intravenous iron treatment with ferric carboxymaltose. Our other objectives were to find out if there were any parameters that would predict a good response to the treatment and to chart out possible side-effects of the treatment. In our study we used data collected from medical records of IBD patients who were treated with ferric carboxymaltose in Meilahti Triangle hospital between 2014 and 2016. The collected data included laboratory test results and general patient information related to IBD. According to our study, intravenous iron treatment with ferric carboxymaltose is effective in patients with anemia and IBD and the side-effects that occured in our study were all in all quite rare and mild. The results of our study further strengthens the current knowledge of the effectiveness and safety of the treatment used in Meilahti Triangle hospital.


Files in this item

Files Size Format View
Inflammatory Bo ... Ferric Carboxymaltose.pdf 824.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record