Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Somatic mutations in clonally expanded cytotoxic T lymphocytes in patients with newly diagnosed rheumatoid arthritis

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-11-15T10:00:59Z
dc.date.available 2017-11-15T10:00:59Z
dc.date.issued 2017-11-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/16129
dc.title Somatic mutations in clonally expanded cytotoxic T lymphocytes in patients with newly diagnosed rheumatoid arthritis en
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Sisätaudit fi
ethesis.discipline Inre medicin sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02fe8362-e65d-46c3-8bc0-7744c4720460
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Savola, Paula
dct.creator Kelkka, Tiina
dct.creator Rajala, Hanna
dct.creator Kuuliala, Antti
dct.creator Kuuliala, Krista
dct.creator Eldfors, Samuli
dct.creator Ellonen, Pekka
dct.creator Lagström, Sonja
dct.creator Lepistö, Maija
dct.creator Hannunen, Tiina
dct.creator Andersson, Emma
dct.creator Kumar Khajuria, Rajiv
dct.creator Jaatinen, Taina
dct.creator Koivuniemi, Riitta
dct.creator Repo, Heikki
dct.creator Saarela, Janna
dct.creator Porkka, Kimmo
dct.creator Leirisalo-Repo, Marjatta
dct.creator Mustjoki, Satu
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Somatic mutations contribute to tumorigenesis. Although these mutations occur in all proliferating cells, their accumulation under non-malignant conditions, such as in autoimmune disorders, has not been investigated. Here, we show that patients with newly diagnosed rheumatoid arthritis have expanded CD8+ T-cell clones; in 20% (5/25) of patients CD8+ T cells, but not CD4+ T cells, harbour somatic mutations. In healthy controls (n=20), only one mutation is identified in the CD8+ T-cell pool. Mutations exist exclusively in the expanded CD8+ effector-memory subset, persist during follow-up, and are predicted to change protein functions. Some of the mutated genes (SLAMF6, IRF1) have previously been associated with autoimmunity. RNA sequencing of mutation-harbouring cells shows signatures corresponding to cell proliferation. Our data provide evidence of accumulation of somatic mutations in expanded CD8+ T cells, which may have pathogenic significance for RA and other autoimmune diseases. en
dct.abstract Kaikissa jakautuvissa solutyypeissä tapahtuu niiden elinkaaren aikana perimän muutoksia eli somaattisia mutaatioita. Somaattiset mutaatiot aiheuttavat syöpää, mutta niiden esiintyvyyttä tai merkitystä muissa sairauksissa kuin syövässä ei ole juuri tutkittu. Tutkimushypoteesinamme on, että autoimmuunisairauksista kärsivien potilaiden valkosoluissa (esimerkiksi T-soluissa) voi esiintyä somaattisia mutaatioita, jotka voivat muuttaa immuunijärjestelmän toimintaa tulehdusta edistäväksi. Tutkiaksemme somaattisia mutaatioita sekvensoimme 25 nivelreumapotilaan ja 20 terveen henkilön T-solujen pääluokat, CD4- ja CD8 –solut, kohdennetulla 986 geeniä kattavalla menetelmällä. Lisäksi sekvensoimme kolmelta potilaalta heidän perimänsä kaikki proteiinia koodaavat alueet. Viideltä nivelreumapotilaalta löytyi yhteensä 30 mutaatiota CD8-soluista, ja yhdeltä terveeltä löytyi yksi mutaatio. Löydetyt mutaatiot esiintyivät vain suurissa CD8-positiivisissa T-soluklooneissa, eivät kaikissa CD8 T-soluissa. Mutaatiot löytyivät potilaiden soluista myös seurantanäytteistä. Useat mutaatioita kantavista geeneistä osallistuvat immuunijärjestelmän toimintaan tai solunjakautumiseen. Mutaatioita kantavat solut ilmensivät solun kasvuun tai eloonjäämiseen liittyviä geenejä. Vaikka mutaatioiden merkitystä nivelreuman taudinkulussa ei voida vielä osoittaa, tulokset viittaavat siihen, että autoimmuuni- ja syöpäsairauksilla on yhteisiä molekyylitason ominaisuuksia. fi
dct.subject T-solu fi
dct.subject CD8+ T-solu fi
dct.subject lymfosyytti fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Mustjoki, Satu
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d4a9e647-ebf0-4585-94cf-699965e3a13b
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-10-05 08:55:18:021
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201711155711
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.mesh Nivelreuma fi
dct.subject.mesh DNA-mutaatioanalyysi fi
dct.subject.mesh Mutaatio fi
dct.subject.mesh CD8-solut fi

Files in this item

Files Size Format View
syvariversio_PS_V2.pdf 6.280Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record