Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Increased incidence of cancer in systemic lupus erythematosus : a Finnish cohort study with more than 25 years of follow-up

Show full item record

Title: Increased incidence of cancer in systemic lupus erythematosus : a Finnish cohort study with more than 25 years of follow-up
Author(s): Tallbacka, Kaj; Pettersson, Tom; Pukkala, Eero
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Internal Medicine
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Objective: The aim of this study was to assess the cancer risk in a cohort of Finnish systemic lupus erythematosus (SLE) patients when followed long-term. Methods: The cohort consisted of 182 female and 23 male SLE patients treated at the Helsinki University Central Hospital, from 1967 to 1987. The cohort was linked to the Finnish Cancer Registry and followed for cancer incidence from 1967 to 2013. Standardized incidence ratios (SIRs) were calculated by dividing the number of observed cases with the number of expected cases for different types of cancer. Results: The mean duration of follow-up was 25.7 years. 45 patients out of 205 were diagnosed with cancer, with an increased risk of overall malignancy (SIR 1.90, 95% CI 1.39 to 2.54, p<0.001). The incidence for soft-tissue sarcoma (SIR 12.1, 95% CI 1.47 to 43.7, p<0.05), non-Hodgkin lymphoma (SIR 12.1, 95% CI 5.82 to 22.3, p<0.001) and kidney cancer (SIR 7.79, 95% CI 2.53 to 18.2, p<0.01) were significantly elevated. Conclusion: This long-term study confirms that patients with SLE have an increased risk of cancer, particularly non-Hodgkin lymphoma and kidney cancer.
Mål: Sambandet mellan autoimmuna sjukdomar och cancer har varit känt i långa tider. Det finns en ökad risk för att utveckla cancer hos patienter med reumatoid artrit, Sjögrens syndrom och systemisk lupus erythematosus (SLE). Detta gäller speciellt risken för Non-Hodgkins lymfom. De autoimmuna reumatiska sjukdomarna innebär en immunologisk dysreglering, minskad apoptos och ökad överlevnad av B-celler, kronisk stimulering av antigener och försämrad funktion av T-celler, dessa mekanismer tillsammans kan förklara den ökade incidensen av lymfom. Målet med denna undersökning var att undersöka risken för cancer hos 205 SLE-patienter vid långtidsuppföljning. Metoder: Kohorten bestod av 182 kvinnor och 23 män som vårdats vid Helsingfors universitetssjukhus från 1967 till 1987. Diagnoserna för olika typer av cancer utreddes i samarbete med Finlands Cancerregister. Vi räknade ut SIR-värden (standardized incidence ratio) för olika typer av cancer genom att dividera mängden cancerfall med den förväntade mängden av cancerfall. Resultat: Patienterna följdes upp i medeltal i 25.7 års tid. 45 patienter diagnostiserades med cancer, med en statistiskt betydelsefull ökad risk för cancer (SIR 1.90, 95% CI 1.39 till 2.54, p<0.001). Incidensen för sarkom (SIR 12.1, 95% CI 1.47 till 43.7, p<0.05), Non-Hodgkins lymfom (SIR 12.1, 95% CI 5.82 till 22.3, p<0.001) och njurcancer (SIR 7.79, 95% CI 2.53 till 18.2, p<0.01) var signifikant förhöjda. Slutsats: Denna långtidsuppföljning bekräftar att patienter med SLE har en ökad risk för cancer, speciellt Non-Hodgkins lymfom och njurcancer.
Keyword(s): systemic lupus erythematosus cancer malignancy lymphoma autoimmuunitaudit syöpä


Files in this item

Files Size Format View
Tallbacka_Tutkielma.pdf 112.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record