Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Adaptationer och standardisering i översättningar av Sinebrychoffs brev

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-12-01T09:17:39Z
dc.date.available 2017-12-01T09:17:39Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/16252
dc.title Adaptationer och standardisering i översättningar av Sinebrychoffs brev sv
ethesis.discipline Scandinavian Languages (Second Domestic Language) en
ethesis.discipline Pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä fi
ethesis.discipline Nordiska språk, svenska som andra inhemska språk sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/498f08c5-08d2-4428-9659-0eb165e4aba0
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/bab87a0a-3d3c-4113-8549-f99def7fc750
ethesis.department Finska, finskugriska och nordiska institutionen sv
ethesis.department Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies en
ethesis.department Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos fi
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Järveläinen, Satu Marianne
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Tutkielmassa tarkastellaan asiatekstien kääntämistä. Tutkimusmateriaalina on 17 kappaletta ruotsinkielisiä yksityiskirjeitä ja niiden suomennoksia. Kirjeet ovat peräisin Paul Sinebrychoffin jäämistöstä ja käsittelevät pääasiassa taidetta. Käytetty tutkimusmateriaali on itse suomennettu. Lähdeteksti on yli 100 vuotta vanhaa, mikä voi tarkoittaa monenlaisia käännösongelmia. Ajallinen ero näyttäytyy kielessä, kuten alkuperäistekstin ortografiassa ja sanastossa. Myös tekstikonventiot voivat vaikuttaa vanhahtavilta. Kääntämisen apuvälineinä on käytetty muun muassa tavallisia sanakirjoja sekä vanhempia sanakirjoja ja tietosanakirjoja, joita voi käyttää Project Runebergin internetsivujen kautta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia adaptaatioita käännöksessä esiintyy ja esiintyykö käännöksessä standardisoitumista. Teoriana on Gideon Touryn kääntämistä koskeva teoria, tarkemmin sanoen lisääntyvän standardisoitumisen laki. Analyysi lähtee Ritva Leppihalmeen yksinkertaistetusta ajatusmallista, jonka mukaan kääntäjällä on työssään neljä vaihtoehtoa: muuttaa, säilyttää, lisätä tai jättää pois. Adaptaatiot, joita materiaalissa esiintyy, ovat erilaisia lisäyksiä, jotka toimivat selittävinä ilmauksina, eri syistä pois jätettyjä ilmauksia ja muutoksia layoutiin sekä säilytettyjä ja lisäyksin selitettyjä ilmauksia. Standardisoitumista tapahtuu muun muassa poisjätettyjen ilmausten vuoksi. fi
dct.subject käännösstrategia fi
dct.subject adaptaatio fi
dct.subject standardisoituminen fi
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Lehti-Eklund, Hanna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:1e8647e0-0266-47b6-b6e3-77ca233d0a1d
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2017-10-16 13:01:37:186
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201712015799
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Jarvelainen_Satu_ Pro gradu_2017.pdf 772.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record