Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Visualisering av farmakologiska substanser i levervävnad med hjälp av masspketrometrisk bildtagning

Show full item record

Title: Visualisering av farmakologiska substanser i levervävnad med hjälp av masspketrometrisk bildtagning
Author(s): Mäkinen, Matias
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Biochemistry and Developmental Biology
Language: Swedish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Målet för detta forskningsprojekt var att utveckla en metod med vars hjälp det är möjligt att detektera farmakologiska substanser i levervävnad med hjälp av masspektrometrisk bildtagning, så kallad MALDI-MSI. I litteraturen finns beskrivet tillämpningar av MALDI-MSI med vars hjälp det detekterats till exempel lipider i vävnader eller såsom i denna studie farmkologiska substanser. Arbetet bestod av två delmoment. I den första delen isolerades hepatocyter ur råttlever genom att perfusera kollagenas via portvenen. Hepatocyternas funktion analyserades genom att mäta deras metaboliska aktivitet med en analysator som mäter cellernas syrekonsumtion. Med analysen kunde visas att cellernas som isolerats var livsdugliga och där med sker upptagningen av substanser i hepatocyterna på ett fysiologiskt sätt. I den andra delen perfuserades levern på levande råttor genom portvenen med olika farmakologiska substanser. Levern togs tillvara och skars i tunna fryssnitt som sedan analyserades med MALDI-MSI. Kärlstrukturerna i fryssnitten färgades för att kunna urskilja ifall substanserna var belägna inne i själva i vävnaden eller i blodkärlen, ett bevis på metodens spatiala urskiljningsförmåga. Huvudfokus sattes på detektion av metformin i levervävnad eftersom de kliniska tillämpningsmöjligheterna ansågs vara störst för denna substans, då den nyligen börjats användas vid behandling av cancer. I framtiden är det möjligt att metforminets koncentration i tumörvävnaden kan bestämmas med hjälp av metoden och där med få mera detaljerad information om den optimala behandlingsdosen. Utöver att endast identifiera metformin kunde även dess distribution och koncentration i levervävnaden bestämmas med hjälp av den utvecklade metoden. Nu har metoden endast prövats med perfuserade vävnadssnitt, nästa steg skulle vara att mäta koncentrationen efter systemisk behandling.
Keyword(s): masspektrometri metformin MALDI-MSI Spectrometry Mass Matrix-Assisted Laser Desorption-Ionization


Files in this item

Files Size Format View
fordjupadestudier_matiasmakinen.pdf 792.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record