Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hur påverkar tidigt och senare diagnostiserad graviditetsdiabetes barnets hälsa?

Show full item record

Title: Hur påverkar tidigt och senare diagnostiserad graviditetsdiabetes barnets hälsa?
Author(s): El Moutacim, Yasmin
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: General Practice
Language: Swedish
Acceptance year: 2017
Abstract:
Målet för denna avhandling är att undersöka på vilket sätt tidigt och senare diagnostiserad graviditetsdiabetes (GDM) påverkar barnets hälsa. Tillväxtrelaterade parametrar såsom vikt, ponderalindex, huvudomkrets och placentans vikt har studerats liksom även gestationsålder samt Apgar-poäng. Ytterligare har vi studerat skillnader hos mödrarna med graviditetsdiabetes. Materialet som användes i studien har insamlats för The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL), ett randomiserat livsstilsinterventionsprojekt för kvinnor i riskgruppen för graviditetsdiabetes. Information om kvinnorna samlades i huvudsak in via blodprov, kostdagböcker och frågeformulär. Information gällande förlossningarna och barnen samlades in via patientjournaler. Studien påvisade att de kvinnorna som insjuknar i tidig GDM har en svårare sjukdomsbild och att de pojkar som föds till kvinnor med tidig GDM har en större vikt och ponderalindex än de som föds till en kvinna med sen GDM. Däremot påverkades flickors tillväxt i större mån av senare diagnostiserad GDM. Ytterligare kunde vi konstatera att flickfostrens vikt påverkas i större mån av GDM än pojkarnas. Denna studie påvisar att graviditetsdiabetes har en effekt på fostret trots att utfallen sällan är dramatiska, och att effekten är av olika grad beroende på fostrets kön. Därmed väcker studien frågan huruvida man i högre grad borde satsa resurser på uppföljning av och livsstilsinterventioner för gravida kvinnor i riskgruppen för GDM och särskilt för dem med flickfoster.
Keyword(s): Gestational diabetes Risk factors Newborn


Files in this item

Files Size Format View
Avhandling.Yasmin El Moutacim.pdf 873.7Kb PDF
Referat.Yasmin El Moutacim.pdf 138.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record