Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Analysis of the histologic features associated with interobserver variation in idiopathic pulmonary fibrosis

Show full item record

Title: Analysis of the histologic features associated with interobserver variation in idiopathic pulmonary fibrosis
Author(s): Mäkelä, Kati; Hodgson, Ulla; Piilonen, Anneli; Kelloniemi, Katariina; Bloigu, Risto; Sutinen, Eva; Salmenkivi, Kaisa; Rönty, Mikko; Lappi-Blanco, Elisa; Myllärniemi, Marjukka; Kaarteenaho, Riitta
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Respiratory Medicine and Allergology
Language: English
Acceptance year: 2017
Abstract:
Idiopaattinen keuhkofibroosi (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) on huonoennusteinen sairaus, jossa keuhkokudos korvautuu sidekudoksella tuntemattomasta syystä. Idiopaattinen keuhkofibroosi on harvinaisista idiopaattisista interstitiaalisista pneumonioista tavallisin. Idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien potilaiden keuhkokudosnäytteissä havaitaan histologisesti usual interstial pneumonia -muutos (UIP), joka on ennustetta heikentävä tekijä verrattuna muiden interstitiaalisten pneumonioiden histologisiin muutoksiin. Idiopaattisen keuhkofibroosin nykyisten diagnostisten kriteerien mukaan histologiset piirteet jaetaan neljään kategoriaan: ”UIP”, ”probable UIP”, ”possible UIP” ja ”not UIP”. Suomalaisesta IPF-rekisteristä kerättiin 50 kirurgista keuhkokoepalaa (83.3%), kuusi keuhkonsiirtonäytettä (10.0%) ja neljä ruumiinavausnäytettä (6.7%), jotka neljä kliinis-radiologisille tiedoille sokkoutettua patologia arvioivat uudelleen nykyisten diagnostisten kriteerien mukaisesti. Lisäksi he arvioivat UIP:lle epätyypillisiä histologisia piirteitä, joita verrattiin kliinis-radiologisiin löydöksiin. Patologien välistä yksimielisyyttä (interobserver agreement) arvioitiin Cohenin kappa-kertoimella (Ƙ). Potilaiden elinaika-analyyseissä käytettiin Kaplan-Meierin käyriä. Histologisen uudelleenarvion perusteella 38 potilaalla 60 potilaasta (63.3%) oli tyypillinen UIP-muutos. Tulehdussolut olivat yleisin UIP:lle epätyypillinen histologinen löydös (15/60, 25.0%). Patologien välinen yksimielisyys UIP-kategoriasta vaihteli lievästä (Ƙ=0.044) merkittävään (Ƙ=0.779). Eniten patologien välinen yksimielisyys vaihteli arvioitaessa jättisolujen esiintymistä. Tarkastelluilla histologisilla piirteillä ei ollut yhteyttä radiologisiin löydöksiin tai elinaika-analyyseihin. Radiologisesti tyypillinen UIP ja hunajakennomuutokset olivat yhteydessä huonoon ennusteeseen. Tässä työssä havaitsimme patologien välisen yksimielisyyden vaihtelevan siitä huolimatta, että idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien potilaiden kohortti oli tarkoin valittu. Havaintomme korostaa moniammatillisuuden merkitystä idiopaattisen keuhkofibroosin diagnostiikassa ja tarvetta täsmentää idiopaattisen keuhkofibroosin histologisia kriteereitä.
To be published later.
Keyword(s): idiopathic pulmonary fibrosis usual interstitial pneumonia histology survival interobserver agreement


Files in this item

Files Size Format View
Kati Makela_Syventavien opintojen tutkielma.pdf 1.254Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record