Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"Äänet alkoivat muistuttaa sävelmiä ja sävelmistä tuli musiikkia" : musiikkiin liittyvät kuvaukset henkilökuvauksen elementtinä Tove Janssonin Muumi-teoksissa

Show full item record

Title: "Äänet alkoivat muistuttaa sävelmiä ja sävelmistä tuli musiikkia" : musiikkiin liittyvät kuvaukset henkilökuvauksen elementtinä Tove Janssonin Muumi-teoksissa
Author(s): Repo, Oskari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
In this research I analyzed how music is described in Tove Jansson's moomin books. I also analyzed descriptions of music as an element of characterization. Many researches concerning moomin books have been done earlier. Earlier research points out that music has a significant role in the world of moomins and in the life of moomin characters. Analyzing music as an element in characterization was however recent opening to the field of research. I chose four moomin books to be my main material because there were clearly most of descriptions of music in these books. My material were Comet in Moominland, Moominland Midwinter, Tales from Moominvalley and Moominvalley in November. Most of descriptions of music played role in characterizations of Snufkin, Fillyjonk and Too-ticky, so I focused on these characters. I used content analysis based thematic approach as my method when finding answer to the question how music is described in moomin books. With the help of close reading, I tried to find out how characters are constructed with music. In this research it found out that music is described in Tove Jansson's moomin books with songs and lyrics, with descriptions of instruments and with descriptions of tunes and notes. Songs and lyrics constructed character of Too-ticky by telling Too-ticky's accepting attitude towards the uncertainty that exists in the world. Songs and lyrics didn't significantly construct character of Snufkin. There were lots of different instruments in moomin books but the only instrument which constructed characters in a significant way was the mouth-organ. The mouth-organ constructed character of Snufkin by showing his features and emotions. The mouth-organ constructed character of Fillyjonk by acting as the symbol of creativity and balance. In this research also the nature was considered as an instrument. Snufkin heard his longing of freedom and loneliness in the sound of the nature. Tunes and notes told about Snufkin's inner conflict between loneliness and communality. Tunes and notes also described Snufkin's process of composing. That process of composing personificated as a little creature called Teety-woo in The Spring Tune- short story. Tunes and notes constructed character of Fillyjonk in the way that they took her to the new levels of her identity.
Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa erittelin, millä tavalla musiikkia kuvataan Tove Janssonin muumi-teoksissa. Lisäksi tulkitsin ja analysoin musiikkiin liittyviä kuvauksia henkilökuvauksen elementtinä. Aikaisempaa Muumi-tutkimusta löytyi runsaasti. Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että musiikki näyttelee suurta roolia muumimaailmassa ja monen muumihahmon elämässä. Varsinainen musiikin tarkastelu henkilökuvauksen elementtinä oli kuitenkin tuore avaus tutkimuskentällään. Menetelmät. Valitsin pääasialliseksi aineistokseni neljä muumi-teosta, joissa oli selvästi eniten musiikkiin liittyviä kuvauksia. Aineistonani olivat Muumipeikko ja pyrstötähti, Taikatalvi, Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia sekä Muumilaakson marraskuu. Eniten musiikkiin liittyviä kuvauksia esiintyi Nuuskamuikkusen, Vilijonkan ja Tuutikin henkilökuvauksessa, joten keskityin tässä tutkielmassa näiden henkilöiden henkilökuvauksen tulkintaan. Käytin metodina sisällönanalyyttista teemoittelua etsiessäni vastausta siihen, miten musiikkia kuvataan muumikirjoissa. Lähiluvun menetelmällä pyrin saamaan selville, miten musiikilla rakennetaan henkilökuvia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että musiikkia kuvataan Tove Janssonin muumi-teoksissa lauluilla ja lyriikoilla, kuvauksilla soittimista ja lisäksi kuvauksilla sävelmistä ja sävelistä. Laulut ja lyriikat rakensivat Tuutikin henkilökuvaa kertoen tämän hyväksyvästä asenteesta maailmassa vallitsevaa epävarmuutta kohtaan. Nuuskamuikkusen henkilökuvaa laulut ja lyriikat eivät rakentaneet merkittävästi. Muumi-teoksissa esiintyi monia soittimia, mutta ainoa merkittävä henkilökuvaa rakentava soitin oli huuliharppu. Huuliharppu rakensi Nuuskamuikkusen henkilökuvaa paljastaen tämän tunnetiloja ja heijastaen luonteenpiirteitä. Vilijonkan henkilökuvaa huuliharppu rakensi toimien luovuuden ja tasapainon symbolina. Tässä tutkielmassa myös luonto käsitettiin soittimeksi. Luonto soi Nuuskamuikkuselle heijastaen tämän vapauden kaipuuta ja yksinolon tarvetta. Sävelmät ja sävelet kertoivat Nuuskamuikkusen kokemasta yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden ristiriidasta. Sävelmillä ja sävelillä kuvattiin myös Nuuskamuikkusen sävellysprosessia, joka personifioitui Kevätlaulu–novellissa pieneksi otukseksi nimeltään Ti-ti-uu. Vilijonkan henkilökuvaa sävelmät ja sävelet rakensivat siten, että ne veivät hänet identiteettinsä uusille alueille.
Keyword(s): muumit henkilökuvaus musiikki


Files in this item

Files Size Format View
repo.oskari.progradu.pdf 994.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record