Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Trestima-sovelluksen tarkkuus mäntyvaltaisten leimikoiden puuston mittauksessa

Show full item record

Title: Trestima-sovelluksen tarkkuus mäntyvaltaisten leimikoiden puuston mittauksessa
Author(s): Nurmi, Aleksi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
There is little information about timber quality in pine forest before they are sawn. Easy method to evaluate the timber quality before it is in sawmill would be an useful tool in forest business. Many studies have shown that pines outer quality correlates quite well with inner quality. It's possible that easy method for this is coming. This studies purpose is to evaluate Trestima –applications measurement accuracy and if it's possible to evaluate the timber quality. Trestima is used as mobile application and uses the phones camera. You just have to take pictures of forest and it calculates all basic information from them, like forest basal-area, height, number of stems, diameter at breast height and diameter at breast height distribution. There were two materials collected for this study. Teaching materials and test materials. The teaching material was used to teach timber quality for the Trestima. On test material was tested how well the Trestima-application estimated the timber quality. For testing Trestimas' overall accuracy the applications measurements were compared with the harvesters' data. In the study, the evaluation of the entire tree stock was achieved with the same accuracy as the traditional relascope evaluation. The relative RMSE was 23% in the hectare-specific state as in the bottom surface in the test material. In the middle diameter of the pine, at the bottom of the pine, the weighted average diameter was 11% relative RMSE and 13% in the arithmetic mean diameter. Based on the results of this study, the qualification and dbh-height distribution forecast do not work at a sufficient level for practical tools.
Mäntyvaltaisten leimikoiden laadun ennakkotieto on varsin vähäistä puunhankinnassa vielä ny-kypäivänäkin. Helppoa, vähän aikaa vievää ja luotettavaa menetelmää ei ole vielä saatu kehitettyä. Monissa tutkimuksissa on todettu männyn ulkoisten ominaisuuksien kertovan sisäisestä laadusta kohtalaisenkin hyvin ja samalla ennustaen tulevaa sahatavaran laatua. On siis odotettavissa, että jossakin vaiheessa riittävän tarkka ja yksinkertainen menetelmä löytyy laadun ennakkomittaukseen. Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää mäntyvaltaisten leimikoiden laadun arvioimista Trestima -sovelluksen avulla, sekä ohjelman yleistä tarkkuutta mäntyvaltaisissa metsiköissä. Trestima -sovellus on matkapuhelimen kameraan pohjautuva sovellus, joka leimikoilta otetuista kuvista laskee metsikön eri tunnukset: pituus, keskiläpimitta, pohjapinta-ala ja hehtaarikohtainen tilavuus. Tutkimuksessa kerättiin kaksi aineistoa opetus- ja testiaineisto. Opetusaineistolla Trestima -sovellukselle opetettiin laadun arviointia palvelun tuottajan toimesta. Opetuksen apuna käytettiin sahan ilmoittamaa laatuindeksiä. Testiaineistolla vuorostaan testattiin laadun arviointia käytännössä vastaparina sahan tuottama laatuindeksi. Trestiman tuottamien metsikkötunnusten tarkkuutta verrattiin suhteessa hakkuukonemittaan. Tutkimuksessa päästiin kuvion koko puuston arvioinnissa samaan tarkkuuteen kuin perinteisellä relaskooppilla tehtävällä arvioinnilla. Suhteellinen RMSE oli 23 % niin hehtaarikohtaisessa tilavuudessa kuin pohjanpinta-alalla testiaineistossa. Keskiläpimittatunnuksissa saatiin männyn kohdalla pohjanpinta-alalla painotetussa keskiläpimitassa 11 % suhteellinen RMSE ja aritmeettisessa keskiläpimitassa se oli 13 %. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella laadutus ja runkolukusarja ennuste eivät toimi riittävällä tasolla käytännön työkaluiksi.
Keyword(s): Trestima laatu mänty


Files in this item

Files Size Format View
Aleksi_Nurmi_pg_2018.pdf 1.732Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record