Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hakkuukonemittauksen ja kuormainvaakamittauksen mittaustulosten vertailu ja taloudelliset vaikutukset Pohjanmaan koivukuidussa

Show full item record

Title: Hakkuukonemittauksen ja kuormainvaakamittauksen mittaustulosten vertailu ja taloudelliset vaikutukset Pohjanmaan koivukuidussa
Author(s): Jämsänen, Riina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tutkimuksessa vertailtiin hakkuukoneen ja metsäkuljetuskoneen kuormainvaa’an mittatulosten eroja sekä verrattiin näitä tehdasmittauksen tuloksiin. Tutkimus tehtiin suomalaiselle metsäteollisuuden yhtiölle. Tutkimuksessa määriteltiin neljä eri mittauspistettä: hakkuukonemittaus, metsäkuljetuskoneen kuormainvaakamittaus, puutavara-auton kuormainvaakamittaus ja tehdasmittaus. Tutkimuksessa oli mukana neljä hakkuu- ja kuljetusyrittäjää, joiden toimesta mittauksia tehtiin. Yrittäjille määriteltiin hakattavat leimikot ja he täyttivät erillisille lomakkeille saadut tulokset. Tutkimukseen kerätty mittaustuloksien määrä jäi tavoiteltua pienemmäksi. Saatujen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että hakkuukonemittaus antaa suuremman mittaustuloksen kuin metsäkuljetuskoneen kuormainvaakamittaus. Tutkimuksen perusteella ei voitu todeta vaikuttaako leimikon maantieteellinen sijainti, metsätyyppi tai hakkuutyyppi mittaustarkkuuteen. Tutkimuksessa laskettiin hakkuukoneen ja metsäkuljetuskoneen mittauksesta aiheutuneiden mittauserojen kustannusvaikutusta valtakunnallisella tasolla.
The study compared the differences between the harvesting measurements of the harvester and the forwarder and compared these with the results of the factory measurements. The study was conducted for a Finnish forest industry company. Four different measuring points were defined for the research: harvester measurement, forwarder load scale measurement, logging truck load scale measurement and factory measurement. The study included four harvest and transport companies, who made the measurements. Specific cutting areas were defined for each of the entrepreneurs and they filled the results obtained on the separate forms. The number of measurement results collected in the study was lower than the target. However, based on the results obtained, it can be stated that the harvesting measurement gives a larger measurement result than the load scale measurement of forwarder. Based on the study, it was not possible to determine whether the geographical position of the cutting area, the forest type or the type of felling affect the measurement accuracy. The study calculated the cost impact of the measurement differences caused by the measurement of the harvester and the forwarder at the national level.


Files in this item

Files Size Format View
Riina_Jämsänen_pg_2018.pdf 781.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record