Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hakkuukonemittauksen ja kuormainvaakamittauksen mittaustulosten vertailu ja taloudelliset vaikutukset Pohjanmaan koivukuidussa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-03-08T08:06:58Z
dc.date.available 2021-03-06T22:00:07Z
dc.date.issued 2018-03-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/17329
dc.title Hakkuukonemittauksen ja kuormainvaakamittauksen mittaustulosten vertailu ja taloudelliset vaikutukset Pohjanmaan koivukuidussa fi
ethesis.discipline Metsäekonomia fi
ethesis.discipline Forest Economics en
ethesis.discipline Skogsekonomi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/7589e9c3-6eeb-4efd-b28e-54262e09fae3
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Jämsänen, Riina
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkimuksessa vertailtiin hakkuukoneen ja metsäkuljetuskoneen kuormainvaa’an mittatulosten eroja sekä verrattiin näitä tehdasmittauksen tuloksiin. Tutkimus tehtiin suomalaiselle metsäteollisuuden yhtiölle. Tutkimuksessa määriteltiin neljä eri mittauspistettä: hakkuukonemittaus, metsäkuljetuskoneen kuormainvaakamittaus, puutavara-auton kuormainvaakamittaus ja tehdasmittaus. Tutkimuksessa oli mukana neljä hakkuu- ja kuljetusyrittäjää, joiden toimesta mittauksia tehtiin. Yrittäjille määriteltiin hakattavat leimikot ja he täyttivät erillisille lomakkeille saadut tulokset. Tutkimukseen kerätty mittaustuloksien määrä jäi tavoiteltua pienemmäksi. Saatujen tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että hakkuukonemittaus antaa suuremman mittaustuloksen kuin metsäkuljetuskoneen kuormainvaakamittaus. Tutkimuksen perusteella ei voitu todeta vaikuttaako leimikon maantieteellinen sijainti, metsätyyppi tai hakkuutyyppi mittaustarkkuuteen. Tutkimuksessa laskettiin hakkuukoneen ja metsäkuljetuskoneen mittauksesta aiheutuneiden mittauserojen kustannusvaikutusta valtakunnallisella tasolla. fi
dct.abstract The study compared the differences between the harvesting measurements of the harvester and the forwarder and compared these with the results of the factory measurements. The study was conducted for a Finnish forest industry company. Four different measuring points were defined for the research: harvester measurement, forwarder load scale measurement, logging truck load scale measurement and factory measurement. The study included four harvest and transport companies, who made the measurements. Specific cutting areas were defined for each of the entrepreneurs and they filled the results obtained on the separate forms. The number of measurement results collected in the study was lower than the target. However, based on the results obtained, it can be stated that the harvesting measurement gives a larger measurement result than the load scale measurement of forwarder. Based on the study, it was not possible to determine whether the geographical position of the cutting area, the forest type or the type of felling affect the measurement accuracy. The study calculated the cost impact of the measurement differences caused by the measurement of the harvester and the forwarder at the national level. en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Valsta, Lauri
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:f04ee1d7-c972-499d-be23-5ecd17177431
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-02-09 12:23:55:528
ethesis.principalprofessor Valsta, Lauri
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201803081428
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Riina_Jämsänen_pg_2018.pdf 781.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record